Therapietrouw

Het belang van therapietrouw Er bestaat een verband tussen het aantal uren cpap-gebruik per nacht en klachtenvermindering en verbetering van de kwaliteit van leven. Dat heeft onderzoek aangetoond. Therapietrouw(het maximaal gebruik van de cpap)  is dus een cruciale factor om tot een succesvolle behandeling te komen. De nieuwe osa-richtlijn is daar heel duidelijk in. Dr.…

Psychische klachten en apneu

Psychische klachten en apneuSamenvatting: Onbehandelde slaapapneu en de invloed op het psychisch functioneren. Er is een hoog voorkomen en onderdiagnose van apneu gecombineerd met depressie. In Nederland zijn er ruim 500.000 mensen met apneu waarvan slechts een klein deel in behandeling is. Er is aangetoond  dat veel patiënten pas na vijf jaar de diagnose van…

schenken

Schenken

Schenken aan de ApneuVereniging? De ApneuVereniging is voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking aan de vereniging voor u fiscaal aftrekbaar is. De ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen: Een schenker kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor gestelde regels. Bij…

medicijnen

Poll: Periodieke Medicatiebeoordeling

Uitslag Poll: Periodieke Medicatiebeoordeling Wij vroegen u of bij u regelmatig wordt bekeken of u nog wel ‘goed zit’ met de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Dit wordt ook wel de Periodieke Medicatiebeoordeling (PMB) genoemd. In totaal 519 personen hebben deze vraag beantwoord. Een overgrote meerderheid van 88% van de inzenders vindt het…

hart en vaatziekte apneu

Wat mag u verwachten?

Wat mag u verwachten? U heeft apneu. Wat mag u verwachten van de verzekering, van de leverancier? In dit artikel wordt dat nog eens helder uiteengezet. Klik hieronder op de knop voor het artikel Wat mag u verwachten? Dit artikel verscheen eerder in het ApneuMagazine voor leden en vrienden van de ApneuVereniging. Lid worden voor…