medicijnen
Je bent hier:
Uitslag Poll: Periodieke Medicatiebeoordeling

Wij vroegen u of bij u regelmatig wordt bekeken of u nog wel ‘goed zit’ met de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Dit wordt ook wel de Periodieke Medicatiebeoordeling (PMB) genoemd.

In totaal 519 personen hebben deze vraag beantwoord.

Een overgrote meerderheid van 88% van de inzenders vindt het een goed idee dat het medicijngebruik van tijd tot tijd wordt besproken. Voor 8% hoeft het niet.

Er is een grote voorkeur voor een jaarlijks gesprek: 72%. Een keer per twee jaar is voldoende voor 20%.

Deze resultaten staan in schril contrast met de werkelijkheid. Op de vraag of het medicijngebruik in de afgelopen drie jaar wel eens samen is besproken antwoordt namelijk maar liefst 71% van de inzenders met ‘nee’ en 25% met ‘ja’.

In deze laatste groep zegt 37% dat zo’n gesprek door de huisarts werd gevoerd en 28% noemt de praktijkondersteuning van de huisarts. Opgeteld voor de huisartsenpraktijk dus 65%. De apotheker wordt door 20% genoemd. Nog eens 14% noemt een andere persoon. Vrijwel altijd is dat een specialist in het ziekenhuis.

Van degenen die zo’n gesprek hebben gevoerd heeft 29% daartoe zelf het initiatief genomen. Bij 66% was een arts, de apotheker of de ondersteuning de initiatiefnemer.

Dat een periodieke beoordeling zinvol kan zijn blijkt uit het gegeven dat in 50% van de gevallen het gesprek leidde tot een aanpassing van het medicijngebruik

medicatie