Je bent hier:
ANBI

www.apneuvereniging.nlDe ApneuVereniging is door de Belastingdienst erkend c.q. aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Giften aan  de apneuvereniging zijn bijvoorbeeld in veel gevallen aftrekbaar. lees meer hierover op ANBI-status: wat kunt u doen?

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

Naam en adres     

ApneuVereniging
Postbus 134
3940 AC Doorn
Tel. 0343 – 413 414
E-mail : administratie@apneuvereniging.nl

KvK 40311026

Fiscaal nummer(RSIN)

8041.69.718

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  • behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  • bevordering van tijdige en adequate diagnose en behandeling van het slaap-apneusyndroom;
  • verbreding van de kennis omtrent het slaap-apneusyndroom bij het publiek en bij professionals;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Statuten

Statuten ApneuVereniging 

Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2023

Bestuur

Bestuur

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Jaarrekening

Jaarrekening 2021

Vermogen van de Vereniging (grootte en bestemming)

> zie actuele jaarrekening

Begroting 2022

Begroting 2022

Verslag ALV

verslag ALV 2016

verslag ALV 2017

verslag ALV 2018

verslag ALV 2019

verslag ALV 2021

Beloningsbeleid

Bij de ApneuVereniging zijn geen mensen in dienst. Zij werkt alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten.