Je bent hier:
ANBI

www.apneuvereniging.nlDe ApneuVereniging is door de Belastingdienst erkend c.q. aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Giften aan  de apneuvereniging zijn bijvoorbeeld in veel gevallen aftrekbaar. lees meer hierover op ANBI-status: wat kunt u doen?

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

Naam en adres     

ApneuVereniging
Postbus 134
3940 AC Doorn
Tel. 0343 – 413 414
E-mail : administratie@apneuvereniging.nl

KvK 40311026

Fiscaal nummer(RSIN)

8041.69.718

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  • behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  • bevordering van tijdige en adequate diagnose en behandeling van het slaap-apneusyndroom;
  • verbreding van de kennis omtrent het slaap-apneusyndroom bij het publiek en bij professionals;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Statuten

Statuten ApneuVereniging 

Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2023

Bestuur

Bestuur

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Jaarrekening

Jaarrekening 2022

Vermogen van de Vereniging (grootte en bestemming)

> zie actuele jaarrekening

Begroting 2022

Begroting 2023

Verslag ALV

verslag ALV 2016

verslag ALV 2017

verslag ALV 2018

verslag ALV 2019

verslag ALV 2021

verslag ALV 9 april 2022

verslag ALV  21 november 2022

Beloningsbeleid

Bij de ApneuVereniging werken met name vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de onkosten die zij maken ten behoeve van de vereniging. Daarnaast werkt de vereniging met enkele personen die betaald krijgen voor specifieke diensten, deze personen zijn niet in dienst van de vereniging.