Professionals

Als patiëntenvereniging zien wij het als onze primaire taak om er voor te zorgen dat mensen met de verdenking slaapapneu een tijdige diagnose en adequate behandeling krijgen. Daarbij spelen professionals die in direct contact staan met deze groep een cruciale rol.

Wij ondersteunen die rol graag met uitgekiend voorlichtingsmateriaal dat u bij ons kunt bestellen, actuele informatie, onderzoeksresultaten die feedback geven, handreikingen, bijeenkomsten, een jaarlijks symposium en nog veel meer. U kunt het hieronder allemaal zien.

De ApneuVereniging laat zich bijstaan en adviseren door een Medische Advies Raad (MAR).

Professionals die ons werk waarderen kunnen ons steunen door Vriend van de ApneuVereniging te worden. Zie hieronder.

Symposium voor professionals

De ApneuVereniging ziet het als primaire taak om te zorgen dat mensen met de verdenking slaapapneu een tijdige diagnose en adequate behandeling krijgen. Zij ondersteunt dan ook graag met uitgekiend voorlichtingsmateriaal de professionals die in direct contact staan met deze groep.

   • De folder: “Zou ik apneu hebben?”
    Deze folder is speciaal ontwikkeld voor mensen met verdenking slaapapneu. Het is een 6-klapsfolder met op beknopte wijze alles over diagnose en behandeling. Ideaal voor in wachtkamers van slaapklinieken en bij voorlichtingsbijeenkomsten. Deze folder is voor professionals gratis te bestellen.
    Folder inzien
   • De huisartsenfolder
    In de huisartsenfolder wordt specifieker op de apneu-aandoening ingegaan. Het vervolgtraject, waaronder de diagnose en behandeling via slaapklinieken, krijgt aandacht.
    Folder inzien
   • ApneuSpecial voor nieuwe patiënten
    Mensen lopen gemiddeld 5-8 jaar met klachten rond voordat de diagnose slaapapneu gesteld wordt. Voor mensen met matig en ernstig slaapapneu hebben we relevante artikelen gebundeld in deze Special. Compleet met actieplan voor de patiënt zelf om het leven en de gezondheid weer op de rails te krijgen. De Special kan door slaapklinieken en leveranciers uitgereikt worden bij de start van de behandeling en wordt door velen ervaren als grote steun bij hun voorlichtende taak. Ook deze Special is gratis te bestellen.
    Special inzien
   • MRA-special
    Een speciale uitgave voor patiënten die een mra geadviseerd is of bij wie een mra aangemeten is. MRA-special inzien.
  • Bijeenkomsten
   We werken veel samen met slaapklinieken en organiseren met hen bijeenkomsten voor iedereen die meer van apneu wil weten. Waarbij het initiatief van beide kanten kan komen. We kunnen daarvoor  sprekers leveren die apneu vanuit het patiëntenperspectief belichten. Wat altijd veel herkenning oplevert. Ook kunnen  we een bijeenkomst ondersteunen met een stand met voorlichtingsmateriaal of met de maskerraad.
   Als u contact wilt opnemen met een regiocoördinator bij u in de buurt klik dan hier.
 • ApneuMagazine
  Het ApneuMagazine is het kwartaaltijdschrift voor de leden van de ApneuVereniging. Maar blijkt ook een uiterst toegankelijke bron van informatie voor professionals en hun medewerkers te zijn. Een blad dat een plaats verdiend in de wachtkamer van slaapklinieken. Vrienden van de ApneuVereniging ontvangen het kwartaalblad automatisch. Oudere ApneuMagazines zijn voor leden en vrienden ook digitaal te bekijken: Archief ApneuMagazines
 • ApneuBulletin
  Het ApneuBulletin is de digitale (email-) nieuwsbrief van de ApneuVereniging, die ca. 10 keer per jaar naar leden en Vrienden wordt verstuurd. Nog actuele berichten zijn hier te bekijken: Actuele berichten ApneuBulletin
 • ApneuForum, Facebook en Twitter
  Het ApneuForum is in principe openbaar. Het is een soort café waar patiënten digitaal informatie uitwisselen. Het kan voor professionals uiterst leerzaam zijn dit caféen andere sociale media, zoals facebook en twitter eens te bezoeken om te zien hoe patiënten over de verschillende behandelingen denken en wat die voor hun leven betekenen. Deelnemen aan de discussie kan natuurlijk ook. Neem een kijkje op het Apneuforum., Facebook of  Twitter .
 • ApneuSite
  De ApneuSite bevat de meest complete informatie over alle aspecten van diagnose en behandeling. Met de mogelijkheid belangrijke rapporten te downloaden. De site wordt jaarlijks meer dan 600.000 keer bezocht.

Als professional kunt u ons werk steunen door Vriend van de ApneuVereniging te worden. Wij prijzen ons gelukkig met zo’n 300 Vrienden: medisch specialisten, verpleegkundigen, inkopers zorg en hulpmiddelen bij zorgverzekeraars; leveranciers en hun consulenten. Voor €30,00 per jaar(bij automatische incasso) bent u Vriend van de ApneuVereniging.
Wordt u ook Vriend?

Vriend worden

Bedrijfslidmaatschap

Wilt u met uw medewerkers via de ApneuVereniging op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling dan bestaan er ook bedrijfsarrangementen voor organisaties die meer dan 5 medewerkers Vriend willen maken. Zij ontvangen een aanzienlijke korting. Meer weten over bedrijfsleden? Neem contact op met Ellie de Veer  penningmeester@apneuvereniging.nl of kijk hier voor meer informatie over bedrijfsleden.

We organiseren jaarlijks een Symposium voor Professionals, een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de diagnose en behandeling van slaapapneu. Hier worden ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling besproken of actuele onderwerpen die de praktijk van de slaapklinieken direct raken. Ook worden de resultaten van het meest recente onderzoek gepresenteerd. Voor dit symposium worden accreditatiepunten toegekend. Vrienden van de ApneuVereniging ontvangen een korting op de deelnemersprijs die groter is dan de kosten van het lidmaatschap.

Dit jaar was het thema: Slaapproblemen méér dan apneu alleen

Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van ons onderzoek naar de tevredenheid van patiënten over diagnose en behandeling van hun slaapapneu.

Meer informatie over dit symposium staat hier

Eigen onderzoek
Sinds 2004 doet de ApneuVereniging iedere twee jaar in de oneven jaren onderzoek onder patiënten en brengt daarmee de hele keten in beeld van diagnose en verwijzing tot en met jaren na de start van de behandeling. Op basis daarvan worden sterren(drie of meer) uitgereikt aan de klinieken die bovengemiddeld presteren, de topklinieken. Dit onderzoek wordt in 2019 herhaald. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het Symposium voor Professionals op 1 november.

In de even jaren doen we op verzoek van de slaapklinieken onderzoek onder de slaapklinieken. Niet alleen worden trends gesignaleerd, maar omdat alle klinieken van belang participeren is het ook mogelijk de kerncapaciteiten van iedere kliniek in kaart te brengen. Deze worden gepubliceerd o.a. op onze website. Het onderzoek maakt de keten transparant voor medici, patiënt en professional. Vrienden ontvangen automatisch kosteloos de jaarlijkse onderzoeksrapporten.

Meest recente onderzoekenen onder patiënten:

Meest recente onderzoek onder slaapklinieken:

Advisering en ondersteuning onderzoek
De ApneuVereniging is verder als initiatiefnemer of adviseur betrokken bij een aantal onderzoeken en pilots. Voor klinieken die onderzoek willen verrichten is er ook de Stichting ApneuResearch. Zij is goed geïnformeerd over het lopende onderzoek in Nederland. Zij heeft geen eigen fondsen. Maar zij kan goed opereren als onafhankelijk penvoerder bij aanvragen voor onderzoeksgelden. Hierbij wordt vaak betrokkenheid van een patiëntenvereniging als eis gesteld of geldt dit als aanbeveling. http://www.apneuresearch.com

Projectmanagement en awareness
Bij het onderzoek onder alle 13.750 Philips medewerkers in Nederland deed de Stichting ApneuResearch het projectmanagement. Het leverde o.a. de Philips Questionnaire op, de vragenlijst die op deze website staat en waarbij patiënten zelf hun risico kunnen bepalen. Dit geeft een aardige indicatie die mensen helpt om nu eens gericht iets aan hun klachten te doen. Zij kunnen een uitdraai van hun score meenemen naar huisarts en slaapkliniek. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Verplegenden en verzorgenden in zorginstellingen,  familieleden en mantelzorgers in de thuissituatie, worden steeds vaker geconfronteerd met apneupatiënten die gebruik maken van een cpap of een mra. Omdat vaak niet geheel duidelijk is hoe je zo’n patiënt het beste kunt ondersteunen heeft de ApneuVereniging voor hen een handreiking geschreven. Die is hier in te zien en te downloaden.

Het bestuur van de ApneuVereniging laat zich bijstaan en adviseren door de Medische adviesraad (MAR). Hierin zijn alle specialismen die zich bezighouden met diagnose en behandeling van slaapapneu vertegenwoordigd. Met de MAR wordt het belang onderstreept dat wij hechten aan overleg en samenwerking met de medische disciplines die zich met apneu bezig houden.

De ApneuVereniging onderhoudt stelselmatig contact met slaapklinieken, zorgverzekeraars met hun koepels en leveranciers hulpmiddelen. Zij adviseert op verzoek. Zij wordt regelmatig betrokken bij cursussen en na- en bijscholing.

De ApneuVereniging verleende haar medewerking als commissielid of als adviseur aan verschillende standaarden en richtlijnen.