Vacature redacteur ApneuBulletin

(vacature) Redacteur ApneuBulletin(vrijwilliger) Het ApneuBulletin is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de vereniging voor de leden. De redactie is op zoek naar versterking. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzamelen van relevante informatie voor leden en het tekstueel aanpassen ervan volgens het format van het ApneuBulletin. Enige kennis van en/of ervaring met apneu en de…

Sandra Houtepen: Slaapapneu zo vroeg mogelijk aanpakken

Sandra Houtepen: Slaapapneu zo vroeg mogelijk aanpakkenBegin juni 2022 verscheen in een bijlage van Elsevier Weekblad een interview met onze medewerker Sandra Houtepen. Waarschijnlijk door de vakantie is het een beetje aan ieders aandacht ontsnapt. Vroege herkenning redt mensenlevens Sandra Houtepen, psychopatholoog en werkzaam bij de Nederlandse ApneuVereniging, zet zich in voor grotere bekendheid van…

Klienschalige bijeenkomsten

Kleinschalige Apneubijeenkomsten bij u in de buurt Vanaf maart dit jaar zijn er geen reguliere informatiebijeenkomsten, veelal in slaapcentra en ziekenhuizen, meer georganiseerd. We proberen u via onze andere middelen en kanalen op de hoogte te houden. U ontving gewoon het ApneuMagazine en het ApneuBulletin en u kon actuele informatie vinden op de website, in…

Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020

Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020 In plaats van de wegens corona afgelaste ALV van 25 april is gekozen voor een alternatieve ledenraadpleging ‘op afstand’. In lijn met de statuten zijn hiervoor álle 8.784 stemgerechtigde leden online (8.455 e-mails) dan wel per post (329 brieven) benaderd. In totaal hebben 610 leden (6,9%) gereageerd: 544 digitaal (6,4%)…