Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020

Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020 In plaats van de wegens corona afgelaste ALV van 25 april is gekozen voor een alternatieve ledenraadpleging ‘op afstand’. In lijn met de statuten zijn hiervoor álle 8.784 stemgerechtigde leden online (8.455 e-mails) dan wel per post (329 brieven) benaderd. In totaal hebben 610 leden (6,9%) gereageerd: 544 digitaal (6,4%)…

Psychische klachten en apneu

Psychische klachten en apneuSamenvatting: Onbehandelde slaapapneu en de invloed op het psychisch functioneren. In dit eindwerk wordt de noodzaak weergegeven om te komen tot een snelle herkenning van het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)   Er is een hoog voorkomen en onderdiagnose van OSAS gecombineerd met depressie. In Nederland zijn er ruim 500.000 mensen met OSAS waarvan…

schenken

Schenken

Schenken aan de ApneuVereniging? De ApneuVereniging is voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking aan de vereniging voor u fiscaal aftrekbaar is. De ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen: Een schenker kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor gestelde regels. Bij…

medicijnen

Poll: Periodieke Medicatiebeoordeling

Uitslag Poll: Periodieke Medicatiebeoordeling Wij vroegen u of bij u regelmatig wordt bekeken of u nog wel ‘goed zit’ met de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Dit wordt ook wel de Periodieke Medicatiebeoordeling (PMB) genoemd. In totaal 519 personen hebben deze vraag beantwoord. Een overgrote meerderheid van 88% van de inzenders vindt het…

apneu cbr rijbewijs

apneu rijbewijs

 Apneu en rijbewijs Wetgeving Mensen met onbehandeld apneu mogen niet autorijden. De wettekst is eigenlijk vrij helder. Centraal hierin staat het optreden van ademstops, weergegeven als de AHI (Apneu Hypopneu Index), het aantal (bijna) ademstops gemiddeld per uur. De AHI wordt bij de diagnose in het ziekenhuis standaard via een slaaponderzoek gemeten. Voor Rijbewijzen van…