Klienschalige bijeenkomsten

Kleinschalige Apneubijeenkomsten bij u in de buurt Vanaf maart dit jaar zijn er geen reguliere informatiebijeenkomsten, veelal in slaapcentra en ziekenhuizen, meer georganiseerd. We proberen u via onze andere middelen en kanalen op de hoogte te houden. U ontving gewoon het ApneuMagazine en het ApneuBulletin en u kon actuele informatie vinden op de website, in…

Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020

Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020 In plaats van de wegens corona afgelaste ALV van 25 april is gekozen voor een alternatieve ledenraadpleging ‘op afstand’. In lijn met de statuten zijn hiervoor álle 8.784 stemgerechtigde leden online (8.455 e-mails) dan wel per post (329 brieven) benaderd. In totaal hebben 610 leden (6,9%) gereageerd: 544 digitaal (6,4%)…

Psychische klachten en apneu

Psychische klachten en apneuSamenvatting: Onbehandelde slaapapneu en de invloed op het psychisch functioneren. Er is een hoog voorkomen en onderdiagnose van OSAS gecombineerd met depressie. In Nederland zijn er ruim 500.000 mensen met OSAS waarvan slechts een vijfde in behandeling is. Er is aangetoond (Gezondheidsgids, 2014) dat veel patiënten pas na vijf jaar de diagnose…

schenken

Schenken

Schenken aan de ApneuVereniging? De ApneuVereniging is voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking aan de vereniging voor u fiscaal aftrekbaar is. De ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen: Een schenker kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor gestelde regels. Bij…