schenken
Je bent hier:
Schenken aan de ApneuVereniging?

De ApneuVereniging is voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking aan de vereniging voor u fiscaal aftrekbaar is.

De ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen:

  • Een schenker kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor gestelde regels. Bij periodieke giften zelfs zonder drempel.
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Schenkingen of legaten die ons werk ondersteunen zijn altijd welkom op NL79 INGB 0677 9280 09 t.n.v. ApneuVereniging te Doorn. Of neem eventueel contact op via: penningmeester@apneuvereniging.nl.