Let op uw polis

Let op uw polis De verzekeraars hebben weer hun tarieven voor de ziektekostenverzekering bekend gemaakt. Natuurlijk let iedereen op de kosten. Onderstaand artikel uit het ApneuMagazine wijst er op, dat apneupatiënten misschien ook wel moeten letten op de voorwaarden bijvoorbeeld bij de keuze voor een type cpap.

Reactie van Zorginstituut Nederland

Reactie van Zorginstituut Nederland Er is onduidelijkheid ontstaan over de zorg aan mensen met obstructief slaapapneu (OSA). Uitlatingen die Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland op maandag 6 oktober jl. deed in het Algemeen Dagblad, hebben bij velen – ook de ApneuVereniging – de indruk gewekt dat effectieve OSA-zorg uit het basispakket kan gaan verdwijnen.…

Therapietrouw

Het belang van therapietrouw Er bestaat een verband tussen het aantal uren cpap-gebruik per nacht en klachtenvermindering en verbetering van de kwaliteit van leven. Dat heeft onderzoek aangetoond. Therapietrouw(het maximaal gebruik van de cpap)  is dus een cruciale factor om tot een succesvolle behandeling te komen. De nieuwe osa-richtlijn is daar heel duidelijk in. Dr.…

Verzekering

Verzekering apparatuur apneu De cpa/bipap/apap is niet je eigendom, maar je hebt hem in bruikleen. Je kunt/hoeft hem dus niet te verzekeren (zowel inboedel én reisverzekering) Neem bij verlies, diefstal of schade contact op met de leverancier. Deze moet het apparaat vervangen of herstellen. Er moet geen sprake zijn van verwijtbaar of onachtzaam gedrag of…

Misverstanden over apneu

De negen grootste misverstanden over apneuHet is (g)een hype Iets is een hype als het veel aandacht krijgt in de media terwijl het eigenlijk niet veel voorstelt. Er moeten zo’n 500.000 mensen met slaapapneu zijn in Nederland. Dus dat is niet niks. Daarmee hoort het bij de grote ziekten.Vier van de vijf mensen met apneu…

leefstijlcoaxh

Leefstijlcoach

Leefstijlinterventie/Waar is mijn leefstijlcoach? Bert van Dam, redacteur van het ApneuMagazine, leest in het Nationaal Preventieakkoord over ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’. Hij neemt zich voor om in 2019 hier aan mee te doen. In een viertal artikelen vertelt hij over zijn ervaringen.