Omruil laatste DreamStations: patiënten aan zet!

Omruil laatste DreamStations: patiënten aan zet In het ketenbrede overleg van Philips met alle partijen (waaronder de ApneuVereniging), bleek op 22 december dat er nu genoeg nieuwe toestellen zijn geleverd, maar dat de laatste groep patiënten erg moeilijk bereikbaar is. Wellicht door verhuizing, of gewijzigd e-mailadres, of andere oorzaken, maar het lukt onvoldoende. Toch is…

Apneu en rijbewijs: december 2022 verslag contacten

Apneu en rijbewijs: december 2022 verslag contacten We hebben naast de eerdere contacten met het uitvoeringsorgaan CBR ons nu ook gewend tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als wetgevende instantie met onze standpunten ten aanzien van geldigheidsduur van het rijbewijs en afwijzing van een eventuele algemene meldingsplicht voor slaapapneu. We hebben dit schriftelijk gecommuniceerd…

Trilogy problemen

In de media: problemen met Philips Trilogy beademingsapparaten In diverse media (zoals de Telegraaf) staat een bericht over problemen bij beademingsapparaten van Philips. Bij dit bericht staan soms Dreamstations afgebeeld, terwijl die hier niets mee te maken hebben. Het gaat om Trilogy’s(zie afbeelding), in gebruik bij ziekenhuizen en centra voor thuisbeademing.

Risico op jicht bij slaapapneu

Risico op jicht bij slaapapneu Onderzoek Onderzoek van de Keele University (Newcastle GB) onder bijna 90.000 personen (met en zonder slaapapneu) toonde aan, dat mensen met slaapapneu grotere kans hadden om op langere termijn(plm. 2 jaar) jicht te ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat artsen de eerste jaren na de behandeling screenen op deze gewrichtsaandoening.…