Samenhang apneu en andere aandoeningen

Apneu wordt in verband gebracht met verschillende aandoeningen. Hieronder een opsomming van de meest genoemde aandoeningen. Klik op het onderwerp voor meer informatie

Mensen met Astma ontwikkelen vaker slaapapneu.

> Astmapatiënten krijgen vaker slaapapneu

burn-outVeel verschijnselen van apneu komen overeen met burnout. Daardoor wordt in het begin onterecht vaak de diagnose ‘burnout’ gesteld. Ook veel van onze leden hebben hiermee te maken gehad. De verschillen tussen apneu en burnout zijn echter aanzienlijk en ook de behandelingen verschillen.

Apneu manifesteert zich voornamelijk in de nacht. Snurken is bijvoorbeeld geen kenmerk van burnout, doorgaans wel van slaapapneu. Apneupatiënten klagen over slaperigheid overdag, terwijl burnout patiënten in de regel meer over vermoeidheid spreken. Ook fysieke verschijnselen verschillen. Nekomvang, roken en overgewicht hangen samen met slaapapneu, maar niet met burn-out.

Apneupatiënten behoren in principe niet tot de risicogroep bij besmetting met het coronavirus. Het zijn vooral de bijkomende klachten (b.v. hartklachten, diabetes) die er  voor zorgen dat men tóch de risicogroep gaat behoren.

> lees verder: Apneu en corona

diabetesVeel mensen met osas hebben diabetes. Met name diabetes type 2. Het is belangrijk om de osas behandeling af te stemmen met uw diabetes specialist voor een aangepaste behandeling.

Sporten helpt. Op verschillende sportscholen wordt gestructureerd gewerkt aan het verbeteren van de conditie, afvallen en het terugbrengen van de medicatie.

Enkele leden van de ApneuVereniging boekten hiermee spectaculaire resultaten.

kindDoor zachter weefsel en skeletverschillen hebben mensen met het syndroom een obstructie in de luchtwegen. Daardoor hebben ze meer kans op slaapapneu. Bijna de helft van de kinderen met het syndroom van Down, heeft ook in meer of mindere mate slaapapneu.

Daarom wordt ook in de richtlijn aangeraden bij  kinderen met dit syndroom door de KNO-arts speciale aandacht hieraan te schenken.

Hebben mensen met apneu meer last van vergeetachtigheid en meer moeite met concentratie? Doet slaapapneu iets met ons geheugen?

oorSlaapapneu heeft mogelijk niet alleen invloed op de kwaliteit van je slaap. Nieuw onderzoek suggereert dat het er ook een verband bestaat met gehoorverlies.
Dit gehoorverlies betreft beperkingen bij zowel hoge als lage geluidsfrequenties.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Montefiore Medical Center in New York. Onderzoeker Neomi Shah denkt dat het verband tussen slaapapneu en gehoorverlies wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen en abnormaal functioneren in de bloedvaten. “Het oor is heel vatbaar voor dit soort schade.”

Voor het onderzoek bestudeerde Shah de gegevens van bijna 14.000 personen. De deelnemers met slaapapneu hadden 31 procent meer kans op een gehoorbeperking bij hoge geluidsfrequenties en 90 procent vaker bij een lage geluidsfrequentie. Spraak valt hierbij volgens Shah onder een lage frequentie.

Bron: Gezondheidsnet

glaucoomApneu heeft op twee manieren invloed op uw ogen. Enerzijds belast het uw bloedvatstelsel. Bovendien kan een gebrek aan zuurstof schade toebrengen aan gevoelige organen als de oogzenuw. Glaucoom is een ziekte van de oogzenuw, waarbij steeds meer zenuwvezels afsterven. De aandoening kan uiteindelijk leiden tot blindheid. Mensen met slaapapneu hebben verhoogde kans op de aandoening.

In het begin zult u van kleine defecten in het gezichtsveld niets merken, omdat het andere oog dit corrigeert. Evenmin doet het oog pijn. Pas in een ver gevorderd stadium zult u merken dat het zijzicht afneemt. U merkt dat u vaker tegen iets aanloopt.

Laat uw ogen daarom jaarlijks nakijken bij uw oogarts en meld hem dat u slaapapneu heeft. Omdat u een verhoogd risico hebt op glaucoom zal de oogarts niet alleen de oogdruk meten, maar ook de oogzenuw aandachtig bekijken en soms een gezichtsveldonderzoek uitvoeren.

stetoscoop

Osaspatiënten hebben een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekten. Denk aan hartritmestoornissen, pijn op de borst of een beroerte. De kans dat iemand met osas hoge bloeddruk (hypertensie) krijgt is bijna 60%. Ook de kans dat iemand met hart- en vaatziekten tegelijkertijd osas heeft, is aanzienlijk.

 

Er zijn verschillende oorzaken:

  • zuurstoftekort in het bloed
  • effect van zuurstoftekort op de bloedvaten
  • hoge bloeddruk door vaatspasmen

Bij een combinatie van osas en hart- en vaatziekten is een integraal behandelplan noodzakelijk. Eerst zal het aantal apneus moeten worden teruggebracht. Pas dan worden andere maatregelen, zoals medicijnen, effectief.

libidoDoor de zuurstoftekorten raakt de hormoonhuishouding in de war. Hierdoor kan ook uw libido verminderen. Dat betekent op zijn minst: minder zin. In de praktijk komt het er op neer dat de man minder makkelijk een erectie krijgt of deze minder lang volhoudt, en dat de vrouw met osas droog blijft. Het zijn vervelende bijverschijnselen die vaak leiden tot verwijten over en weer. In de loop van de tijd ontstaan rituelen om de pijnlijke ervaringen te vermijden. De behandeling voor osas lost deze problemen niet automatisch op.

Opnieuw leren vrijen met een partner die u al jaren kent, is geen eenvoudige opgave. De grootste kracht is de gezamenlijke wil om er iets van te maken. Misschien heeft u hierbij professionele hulp nodig. Er zijn relatietherapeuten die in enkele sessies goed kunnen helpen om moeilijke en gevoelige zaken bespreekbaar te maken. Zo kunt u er samen met uw partner uitkomen. Vaak is hiervoor een verwijzing door de huisarts nodig.

 

Lees meer in dit artikel uit het ApneuMagazine over apneu en seksualiteit

arts slaapapneuVolgens Canadese onderzoekers is de ernst van slaapapneu bepalend voor de effecten die deze aandoening heeft op de doorbloeding van de nieren en daarmee op de nierschade

Canadese wetenschappers, die zich al langer met deze relatie bezighouden, hebben onderzocht of er een verband is tussen de ernst van het zuurstoftekort dat bij apneu in het bloed ontstaat, en de mate waarin het renine-angiotensinesysteem (RAS) geactiveerd wordt. Het RAS is het systeem dat de bloeddruk reguleert. Een te actief RAS leidt onder andere tot hoge bloeddruk en heeft negatieve gevolgen voor de nieren.

Voor hun onderzoek hebben ze gekeken naar een groep patiënten met slaapapneu, onderverdeeld in matige of ernstige apneu. Ook hebben ze een groep mensen zonder apneu in het onderzoek opgenomen. Het blijkt dat de patiënten met apneu duidelijk minder goed reageren wanneer hun RAS geactiveerd wordt, dan de groep mensen zonder apneu.

Conclusie van dit onderzoek: Patiënten met een ernstige vorm van OSAS lopen een groter risico op bloeddruk- en nierproblemen op lange termijn.

Bron: NierNieuws

vrouwVrouwen met slaapapneu hebben vaak ook last van een overactieve blaas. Dat stellen onderzoekers van het Hospital del Mar in Barcelona.

Een overactieve blaas kenmerkt zicht door vaker plassen, incontinentie en nachtelijk plassen. Vooral dat laatste wordt ook vaak gezien bij slaapapneu, maar tot nu toe was er weinig onderzoek naar het verband tussen de twee.

De Spaanse onderzoekers bestudeerden gedurende een lange periode de vrouwelijke patiënten van de slaapkliniek. Bij 86 % van hen kwamen problemen met de blaas voor. Daarbij hadden de patiënten ook beduidend meer last van deze problemen.

Volgens hoofdonderzoeker Núria Grau heeft ongeveer 16 procent van de mensen boven de 40 jaar in Europa last van een overactieve blaas. Bij veel mensen heeft dat een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. “Ons onderzoek laat een verband zien tussen slaapapneu en controle over de blaas. Verder onderzoek hierna is nodig. Wellicht heeft in de toekomst een behandeling van slaapapneu ook wel een positief effect op de overactieve blaas.”

Bron: Gezondheidsnet

weegschaalHet merendeel van de mensen met osas is te zwaar. Dat is jammer, want afvallen naar het ideale gewicht zou de ernst van osas verminderen of zou osas terugbrengen tot snurken alleen. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal apneu’s gemiddeld met 3 toeneemt voor elke 1 kilo toename in lichaamsgewicht.

In de praktijk blijkt slechts een klein deel van de mensen met osas en overgewicht in staat te zijn af te vallen naar een gezonder gewicht en dit gewicht te kunnen handhaven. Een ontregelde insuline- en hormoonhuishouding en gebrek aan energie bemoeilijken het afvallen voor mensen met osas.

  • Klik hier voor meer informatie hierover

Volgens onderzoek heeft 45 % van de mensen met Parkinson ook last van apneu. Lees ver  op : Parkinson en apneu

dr. Hamburger

Dr. Hamburger

Een van onze leden stuurde ons een mail met de volgende inhoud: ‘Ik kan weer de hele nacht door slapen. Ik kan weer sporten(voorlopig wel onder begeleiding) en een lekker stuk fietsen. Dit nadat ik twee maanden geleden de boodschap kreeg dat ik het Restless Legs Syndroom heb. Ik kreeg van Dr. Hamburger van het Amsterdam Slaap Centrum het advies om het middel pramipexol te slikken één uur voor het slapen gaan.’

Dokter Hamburger: ‘Het Restless Legs Syndroom (RLS), een slaapstoornis met bewegen van de benen gepaard gaand, zien we vaak bij patienten met osas(apneu). Bij mensen met slaapapneu zien we veel beenbewegingen tijdens de slaap. Als mensen daar geen last van hebben, doen we niets. Als ze typische RLS-klachten hebben, wordt dat behandeld.’

Behandeling

De behandeling van RLS bestaat uit:

  • Het geven van adviezen over het aanpassen van de manier van leven. Alcohol en nicotine bijvoorbeeld kunnen RLS vaak uitlokken.
  • ’s Avonds geen stress verwekkende dingen doen b.v. sporten of een spannende film kijken.
  • Het voorschrijven van geneesmiddelen: dopamine agonisten of anti-epileptica

 

Dit bericht is een korte samenvatting van een artikel dat in het ApneuMagazine van september 2015 verscheen.

muis toetsenbordSnurkende mensen met slaapapneu hebben een twee keer zo grote kans op reumatische artritis en andere gewrichtsaandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Taipei Medical University.

De ontdekking is opvallend omdat tot voor kort altijd werd aangenomen dat reumatische artritis wordt veroorzaakt door een fout in het immuunsysteem. Slaapapneu lijkt ook de kans op andere auto-immuunziekten te vergroten. De onderzoekers denken dat de slaapaandoening leidt tot ontstekingen in de bloedvaten. Die ontstekingen werken als katalysator voor artritis.

Studie

De onderzoekers uit Taiwan vergeleken 1.411 patiënten met slaapapneu met 7.000 gezonde volwassenen. Gedurende vijf jaar werden de deelnemers gevolgd. Hierbij keken de onderzoekers vooral naar het ontstaan van reumatische artritis, de ziekte van Bechterew en Systemische lupus erythematodes. Dit zijn alle drie aandoeningen waarbij het immuunsysteem van streek raakt met gezwollen, pijnlijke gewrichten en griepachtige symptomen als resultaat.

Van mensen die snurken als gevolg van slaapapneu ontwikkelde bijna 3% een van de drie aandoeningen, tegen 1½ % bij gezonde mensen. De kans op de aandoeningen is dus bij apneu patiënten weliswaar groter, maar toch nog relatief klein.

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine.

Bron: Nu.nl

Restklachten zijn, zoals het woord al aangeeft, een gevolg van jarenlang onbehandelde apneu. Bij behandeling kan het lichaam in enkele jaren een heleboel herstellen.

Maar soms is iets onherstelbaar stuk: restklacht!

Het is lastig om bij zwangerschap symptomen van abnormale slaap te onderkennen. Daarom moeten zwangere vrouwen. die apneu hebben, regelmatig gemonitoord worden op een aantal zaken zoals zuurstofgehalte in het bloed (ook ’s nachts) en bloeddruk.

> lees verder over zwangerschap en apneu

klik op de afbeelding voor een vergroting