Apneu en hartfalen bij vrouwen

Om kijken of er verschillen waren in de relatie tussen OSA en hart- en vaatziektes , onderzochten medewerkers van het Brigham and Women’s Hospital (BWH) naar verband tussen slaapapneu en  hartaandoeningen. Dit gebeurde bij 1.625 personen die vrij waren van hartaandoeningen toen ze voor het eerst werden bestudeerd. Ze werden gemiddeld bijna 14 jaar werden gevolgd.

De onderzoekers ontdekten, dat er geslachtspecifieke verschillen bestaan in de relatie tussen OSA en hart- en vaatziektes. Bij vrouwen is slaapapneu vaak geassocieerd met hogere concentraties van het eiwit troponine, een indicator van hartletsel.

“Een bevinding is dat slaapapneu verband kan hebben met vroeg hartletsel, een verhoging van het lange termijn risico voor vrouwen op hartfalen, coronaire hartziekten (angina pectoris hartinfarct enz.), of vergroting van de hartspier. Dit benadrukt het belang van screening en behandeling van slaapapneu voor vrouwen, een groep die vaak niet routinematig wordt gescreend op slaapapneu, ” zegt coauteur Susan Redline.

De onderzoekers ontdekten dat oudere vrouwen een relatief groter risico lopen op slaapapneu-gerelateerde hartaandoeningen in vergelijking met mannen.
“We hopen dat deze resultaten de aandacht vestigen op het belang van tijdige diagnose van slaapapneu bij vrouwen, die ondergediagnosticeerd zijn op dit gebied,” zegt Redline.