Je bent hier:
Apneu en Corona
Zorg goed voor u zelf door de richtlijnen op te volgen

Probeer in de eerste plaats te voorkomen dat u het virus oploopt of (onbedoeld) doorgeeft. Het is daarom voor iedereen noodzakelijk de richtlijnen van het RIVM en van de overheid op te volgen over afstand bewaren, handen wassen, sociale contacten vermijden, thuis blijven, etc. Zeker als u luchtwegklachten heeft. Dit is in het belang van uw eigen veiligheid, de veiligheid van de mensen om u heen en helpt om de zorg niet te overbelasten.

Dat u apneupatient bent betekent niet dat u een grotere kans heeft het coronavirus op te lopen in vergelijking met iemand die niet apneu heeft. Net als iedereen maakt u alleen maar een grotere kans als u die richtlijnen niet opvolgt. Dat heeft dus met uw gedrag te maken..

Cpap zorgt bij corona wel voor grotere verspreiding

Mensen die maskerbehandeling(CPAP of BiPAP) gebruiken én een coronavirus infectie hebben, kunnen dit wel gemakkelijker overdragen aan de omgeving (personen en ook de oppervlakten in de slaapkamer zoals het nachtkastje). Dit komt door de toegenomen druppelverspreiding bij gebruik van de maskerbehandeling.

Dit risico geldt natuurlijk ook voor hulpverleners bij behandeling van corona

Gedrag vooral voor apneupatiënt belangrijk

Er zijn heel veel redenen om het juiste gedrag te vertonen en niét besmet te raken. Want veel apneupatiënten zijn bij een besmetting juist wel en vaak extra kwetsbaar en lopen dus een groter risico. Omdat ze gemiddeld wat ouder zijn en vaak wat meer andere aandoeningen hebben waar corona een direct effect op heeft. Zoals long- en hartklachten, diabetes en overgewicht.

Extra hygiëne apneupatiënten?

Eigenlijk niet. Was uw handen regelmatig. Zeker voor u gaat slapen. U zou uzelf kunnen besmetten als u met uw handen uw hoofd aanraakt. Maak uw pap of mra regelmatig schoon zoals het hoort (zie onderhoud).

Ventileren van uw slaapkamer zorgt ervoor dat u gaat slapen in een ruimte met ‘verse’ lucht.

Adviezen van SAS en SVNL

Van de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) en van de sectie slaapstoornissen (SAS) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose kregen wij de volgende adviezen voor apneupatiënten. Ook is er overleg geweest met de voorzitter van onze medische adviesraad (MAR). Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

  1. In het geval van luchtwegklachten is het niet nodig de behandeling met een cpap te stoppen, tenzij bijvoorbeeld neusklachten dit onmogelijk maken.
  2. Indien u om wat voor reden ook opgenomen wordt in het ziekenhuis, volg dan de instructies van het ziekenhuis op. Neem wel altijd uw eigen cpap mee naar het ziekenhuis.
  3. Houd u  aan alle hygiënevoorschriften, ook bij het gebruik van uw apparaat.
  4. Het opstarten van een nieuwe cpap-behandeling, gaat in overleg met uw behandelaar.
Kan mijn cpap ook gebruikt worden voor beademing bij corona?

Nee, maar sommige apneupatiënten met een lichte corona-infectie ervaren wel een verlichting door de cpap. Er kan zelfs zuurstof toegevoegd worden (zie Zuurstoftoediening bij het gebruik van een cpap)

Wanneer een cpap-gebruiker corona heeft, wordt afgeraden om met anderen in dezelfde kamer te slapen. De grote luchtstroom uit het masker verspreidt teveel virus in de lucht.

De mensen met zwaardere corona die nog wel zelf kunnen ademen krijgen zuurstof toegediend. Dat doet een cpap niet. Cpap is er om bovenste luchtwegen open te blazen. Verder gaat hij niet. Bij coronabenauwdheid gaat het om longontsteking en longen die daardoor niet goed werken. Patiënten die te ziek zijn om zelf te ademen  gaan op de IC aan de kunstmatige beademing.

Voor meer informatie zie hieronder bij de linken het bericht van het longfonds!

cpap philips dreamstation
Cpap 'ombouwen' voor coronaptiënten?

Er zijn berichten over het ‘ombouwen’ van cpaps voor corona-patienten. Verschillende bedrijven in diverse landen zijn hiermee bezig. Het gaat om het bouwen van eenvoudige apparaten (op basis van de cpap) voor ademsteun voor lichte corona-patienten en herstellenden. Het gaat niet om apparaten voor zuurstoftoediening en beademing. Onze thuis apaps en cpaps zijn hiervoor niet geschikt.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar door alle adviezen en richtlijnen op te volgen.

Deze pagina wordt bijgewerkt, zodra nieuwe informatie beschikbaar is. Bezoek hem dus regelmatig.