Je bent hier:
Uitslag poll: Corona

797 mensen hebben deze poll ingevuld

We verdienen een schouderklopje op afstand: van de deelnemers aan het onderzoek zegt 79% zich (vrijwel) helemaal aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM te houden en nog eens 18% houdt er zich grotendeels aan. Samen dus 97%. Bijna iedereen die zegt er zich niet aan te kunnen houden is werkzaam in de zorg.

Toch noemt 40% de kans om besmet te raken best wel groot (36%) of heel groot (4%). Bijna een kwart vindt die kans best wel klein en 7% heel klein. De overigen (28%) zeggen het niet te weten.

De overgrote meerderheid (81%) denkt dat de kans op besmetting voor iemand met apneu gelijk is aan de kans die mensen zonder apneu hebben. Slechts 10% denkt dat de kans groter is.

De kans op opname, bij een besmetting, op de intensive care is voor bijna de helft van de deelnemers best wel groot (36%) tot heel groot (12%). Best wel klein zegt 15% en heel klein maar 4%. Eenderde van de deelnemers zegt het niet te weten.

Tenslotte de kans op overlijden door corona. Ruim 40% zegt niet te weten hoe groot die kans is. Van de overigen schat 30% die kans best wel groot (23%) of heel groot (7%) in, en bijna 30% best wel klein (16%) of heel klein (12%).

Iedereen had de mogelijkheid om aan het eind van de vragenlijst op te schrijven wat men over dit onderwerp nog kwijt wilde. Daar is heel veel gebruik van gemaakt.

U kunt alles lezen onder de link hieronder. Zoals altijd hebben wij alle opmerkingen onveranderd opgenomen.