Aanbeveling Inspectie Gezondheid en Jeugd:
Ga door met het gebruik van uw xpap

Het gebruik van de bewuste Philips xpaps levert geen acuut risico voor de gezondheid op. Stoppen met de xpap kan ernstiger gevolgen hebben. Ga daarom door met uw xpap-behandeling. Dat is de aanbeveling die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 16 juli geeft, na intensief overleg met alle betrokken partijen over de veiligheid van de Philips-xpaps. 

Klein aantal meldingen 

Uit gegevens van Philips blijkt dat het gebruik van de xpaps geen acuut risico voor de gezondheid oplevert. Wereldwijd is er een klein aantal meldingen gedaan van klachten zoals luchtwegirritaties, hoesten en hoofdpijn. Dit waren meldingen buiten Europa. Ook op lange termijn zijn er geen risico’s, hoewel dat nog niet kan worden uitgesloten. De veiligheidsrisico’s wegen niet op tegen de medische gevolgen van stoppen met de xpap-therapie.  

Vrijkomend schuim en vluchtige stoffen 

Wat is er precies mis met de xpaps? Ten eerste gaat het om het geluiddempend schuim waarvan deeltjes los kunnen komen. Voor het overgrote deel zijn die te groot om in de longen te worden opgenomen. Wel kunnen ze in de luchtwegen neerslaan en daar milde klachten geven, zoals hoesten. Ten tweede gaat het om vluchtige stoffen die kunnen vrijkomen. Dat is in één nieuw apparaat dat werd getest in het laboratorium voorgekomen. Na 24 uur waren de vluchtige stoffen weg.

Meer onderzoek nodig 

Hoewel de risico’s op grond van de gegevens van Philips beperkt lijken, vindt de IGJ het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan. Met name onder verschillende modellen van xpaps die al langer in gebruik zijn. Die moeten getest worden op schuimdeeltjes en vluchtige stoffen. 

 

Centrale regie 

De ApneuVereniging, die al langer aandrong op centrale regie, is blij dat het overleg tussen de partijen heeft geleid tot dit officiële standpunt. Aan dit overleg namen niet alleen de IGJ en Philips deel, maar ook (long)artsen, somnologen, toxicologisch deskundigen, leveranciers, andere inspectiediensten in Europa en de ApneuVereniging. 

Vervanging of reparatie 

In de komende maanden maakt Philips bekend hoe en wanneer ze de xpaps gaan vervangen of repareren. Het kan zijn dat bepaalde xpaps eerder moeten worden vervangen dan andere.  

 

Gebruik geen filter 

Een filter gebruiken om vrijkomende schuimdeeltjes tegen te gaan, is voor de xpaps niet mogelijk. Philips raadt dit af.  

 

Registratie van uw xpap 

De leveranciers registreren de betrokken xpaps en informeren hun patiënten hierover. Heeft u uw xpap op eigen kosten aangeschaft (bijvoorbeeld voor op reis), dan kunt u uw xpap zelf registreren op de website van Philips via deze link: registreren cpap