Reactie bestuur ApneuVereniging n.a.v. artikel in het FD
Relatie Philips en ApneuVereniging

Het Financieel Dagblad (FD) van 07-12-2021 bespreekt in dit artikel(klik om te openen) de relatie tussen onze vereniging en Philips omtrent de problemen met de Dreamstation. Een anonieme tipgever probeerde bij het FD een schijn van belangenverstrengeling in het leven te roepen. Die krant deed vervolgens onderzoek met diverse vragen aan ons en aan Philips: over betalingen, over de wijze van overleg en over de positie van een moderator.

Zoals blijkt uit het artikel, is daarbij geen enkel bewijs van oneigenlijke banden gevonden.

Ons weerwoord kwam slechts summier terug in het artikel. Daarom geven we hier graag wat meer achtergrond. Anders dan de tipgever willen wij echter niemands privacy schenden. Daarom zien we ervan af om gespreksfragmenten te tonen die wel de juiste context zouden meegeven

Verschil van inzicht

Vertrek waarnemend voorzitter

Het bestuur was in gesprek over de vraag of de vereniging kan en wil bijdragen aan de mogelijkheid om claims tegen Philips in te dienen. Juristen gaven informatie over het opzetten van een stichting die claims van gebruikers zou kunnen coördineren.
Nog voor ons definitieve besluit hierover heeft waarnemend voorzitter Heuver het bestuur verlaten.

 

Geen claimstichting 

We besloten het idee van een dergelijke stichting niet op te pakken. Zoiets past namelijk niet bij onze koers van overleg en we missen de expertise, middelen en menskracht hiervoor. We zien te weinig kans op succes in een jarenlang traject en het idee kreeg erg weinig bijval.

Het bestuur werd in haar besluit gesteund door vele reacties uit de meer dan 100 vrijwillige medewerkers en door de gemiddelde respons in onze besloten FaceBookgroep en op het ApneuForum. Uiteraard staat het andere mensen vrij om privé verder te gaan met dit idee.

Aanval op moderator

De aanval op de integriteit op een van onze moderatoren nemen wij hoog op. In het bewuste Facebookgesprek zelf werd de moderator ook op de persoon aangevallen. De tipgever heeft zo’n eenzijdige selectie gemaakt van korte fragmenten, dat de bedoelingen van de moderator nooit goed konden overkomen.

Inderdaad werkt hij bij Philips. Op een positie die niets te maken heeft met de Dreamstations. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen hebben we hem gevraagd om berichten over de terugroep van DreamStations over te laten aan anderen.

Wij vinden het overigens wenselijk dat op onze fora plaats is voor alle geluiden, positief en kritisch, mits volgens de gegeven regels.

Aanpak terugroepactie

De terugroepactie van Philips kost onze medewerkers veel tijd en energie.

Onze inzet is gericht op een zo vlot mogelijk herstel van de problemen. Door druk te blijven uitoefenen via frequent overleg met de betrokken bedrijven en instanties denken wij het snelst tot een oplossing te komen.

Wat is het beleid van de ApneuVereniging?