Wat doet de ApneuVereniging inzake de Philips veiligheidsmelding?

De terugroepactie van de xpaps van Philips gaat niet met de duidelijkheid en snelheid van start die we verwachtten.

Het bestuur van de ApneuVereniging heeft de afgelopen maanden in gesprekken en correspondentie met de betrokken partijen*(zie onder) nadrukkelijk gevraagd om dit gezamenlijk en voortvarend op te pakken.

Philips heeft aangegeven dat ze ernaar streeft om alle apparaten die onder de melding vallen, binnen een jaar terug te roepen en te vervangen of te repareren.

Wij realiseren ons dat de vervangingsactie een veelomvattende, wereldwijde operatie is en vragen daarom doorlopend aandacht voor het medisch belang van alle apneupati├źnten in Nederland.

Enkele leden en niet-leden hebben ons gevraagd om juridische acties. Er is overleg geweest met juristen en rechtsbijstandsverzekeraars.

Als u denkt schade te hebben of u wilt de rechten op een schadeclaim behouden, dan kunt u bij uw rechtsbijstandsverzekeraar melden dat u gebruiker bent van een Philips-xpap.

Het bestuur van de ApneuVereniging kiest ervoor om in samenspraak met alle betrokken partijen zo snel en goed mogelijk tot een oplossing te komen. Die aanpak vloeit voort uit de geschiedenis en cultuur van onze vereniging. Op deze manier heeft de ApneuVereniging de afgelopen decennia een goede positie verworven onder partijen in de gezondheidszorg die voor ons relevant zijn. Daar kunnen wij nu optimaal gebruik van maken. Zo worden wij geregeld uitgenodigd voor overleg over de Philips veiligheidsmelding met IGJ, FHI en NVALT.

Via onze website informeren wij u en andere belangstellenden met een speciale pagina over de verdere ontwikkelingen:

* Dit zijn de partijen die bezig zijn met de Philips veiligheidskwestie:

  • Philips
  • FHI (Federatie van Technologiebranches, waar de leveranciers van apneu- en beademingsapparatuur onder vallen)
  • NVALT (de wetenschappelijke vereniging voor longartsen en longartsen in opleiding)
  • IGJ (de overheidsinstantie Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd)