Je bent hier:
Waarom lid worden?
Voorkom dolen door het medisch circuit

Er moeten in Nederland zo’n 500.000 mensen zijn met osas. Volgens sommigen kunnen het er zelfs meer zijn, gezien het toenemende overgewicht. Daarvan zijn er zo’n 100.000 gediagnosticeerd. Zij worden inmiddels behandeld. Er moeten dus minimaal nog zo’n 400.000 mensen rondlopen met klachten, zonder de juiste behandeling. Voor wie weet wat onbehandelde osas voor onherstelbare lichamelijke schade aan kan richten bij de patiënt is dat een onverteerbare situatie.

Osas laat vaak diepe sporen na in de omgeving van de patiënt. Denk aan het werk, de relatie en het gezin. Wij horen die verhalen dagelijks. En het is zuur te bedenken dat het allemaal voorkomen had kunnen worden bij een tijdige en juiste diagnose. Wij zien voorlichting dus als de eerste taak van de ApneuVereniging

Slaapapneu
De beste informatie over klinieken, leveranciers en apparaten

Onderzoek is de kern van ons bestaan. Voor goede voorlichting moet je weten hoe het zit. Patiënten willen weten welk ziekenhuis ze moeten kiezen en wat ze daar kunnen verwachten. Ze willen leveranciers, apparaten en maskers kunnen vergelijken. Ziekenhuizen willen weten hoe collega’s werken en hoe hun kliniek het doet in de ogen van patiënten. Leveranciers willen hun aanpak vergelijken met die van collega’s. Verzekeraars willen weten waar ze het beste zorg en hulpmiddelen in kunnen kopen.

Ieder jaar doet de ApneuVereniging een onderzoek. Het ene jaar wordt de hele keten van diagnose en behandeling in kaart gebracht. Het andere jaar wordt dieper ingezoomd op tevredenheid over leveranciers, apparaten en maskers. Ook worden wachttijden en de begeleiding door slaapklinieken verkend

Vind uw gesprekspartner

Onderzoek maakt ons tot gewild gesprekspartner. Voor iedereen. Van patiënt tot kliniek. Van partner tot verzekeraar. En daar zijn we trots op.

We willen als patiënten geen verongelijkt slachtoffer zijn. We willen dat diagnose en behandeling beter lopen. Daarom moeten wij informatie op tafel leggen waar ook de professionals wat aan hebben. We hebben ervaringsdeskundigheid en weten hoe de inspanningen van professionals in de praktijk uitpakken. Dit overzicht bezit verder niemand.

We werken nauw samen met leveranciers. We komen bij alle slaapklinieken. Verzekeraars vragen ons advies. Sommigen noemen wat wij doen belangenbehartiging. Maar dat klinkt zo abstract. Onze adviezen zijn heel praktisch. Wat een behandelaar doet of bedoeld heeft, is minder interessant. De vraag is: leidt het tot hogere patiënttevredenheid?

Van, voor, door ervaringsdeskundigen

We zijn amateurs in de Belgische betekenis van het woord: amateur=liefhebber. De vereniging draait puur op vrijwilligers. Er is niemand in dienst, we hebben geen eigen pand.

Het is een voordeel voor de vereniging dat apneu geen beroepsziekte is. Het kan iedereen treffen. Van hoog tot laag, bij allerlei organisaties in het bedrijfsleven of de overheid. De leden brengen de expertise uit hun huidige of vorige beroep met zich mee.

De vrijwilligers zijn allemaal apneu-patiënt en dus ervaringsdeskundig. Wij hebben de gang door het medisch circuit aan den lijve ondervonden en weten wat osas dagelijks betekent. Wij zijn daardoor tot de overtuiging gekomen dat de huidige zorg beter kan en moet. We weten wat therapie voor u kan betekenen. U kunt weer gewoon meedraaien. Daar willen wij ons voor inzetten.

stand
Word lid van de ApneuVereniging

Nog niet overtuigd? Klik de link hieronder aan!

Overtuigd? Klik op de knop en wordt lid voor maar €30 per jaar!