Veel gestelde vragen over het lidmaatschap
1. Hoe hoog is de contributie?

Het lidmaatschap van ApneuVereniging kost € 30,00 per jaar bij betaling per automatische incasso. Betaalt u liever zelf na ontvangst van de factuur dan is de contributie € 32,50 per jaar.

2. Wat krijg ik als lid?
  • ApneuMagazine, vol verhalen, tips en de nieuwste ontwikkelingen, 4x per jaar
  • ApneuBulletin per e-mail, korte actuele informatie, 10x per jaar
  • Regiobijeenkomsten bij jou in de buurt, met voorlichting en onderlinge contacten
  • Persoonlijk advies via de ApneuHelpdesk, bereikbaar via telefoon of e-mail
  • Hulp van het ApneuKenniscentrum, bereikbaar via telefoon en e-mal
  • Informatieve website met heel veel informatie, een apart ledengedeelte met nog méér informatie
  • Social media contacten via de besloten Facebook groep, ApneuForum,  Twitter en Instagram
  • Inspraak op de Algemene Ledenvergadering
  • Bewaking van de kwaliteit van apneuzorg
  • Behartiging van uw belangen en zorgen dat uw stem wordt gehoord
3. Maakt het uit wanneer ik lid word van ApneuVereniging?

Nee, dat maakt niet uit. U kunt elk moment van het jaar lid worden en betaalt dan alleen voor de resterende hele maanden van dat jaar. U wordt lid tot opzegging.

4. Wanneer ben ik lid van ApneuVereniging?

Direct zodra u zich hebt opgegeven als lid. U krijgt per omgaande een e-mail als bevestiging met u persoonlijke inloggegevens. Kort daarna ontvangt u per post een welkomstpakket. Hierin zit een welkomstbrief met bevestiging, de Ledenwijzer, het laatste ApneuMagazine en een Special voor nieuwe patiënten.

5. Op welke manier kan ik mijn lidmaatschap betalen?

U kunt gebruikmaken van een doorlopende machtiging voor automatische incasso. Hiermee help u ons de administratiekosten te verlagen en hiervoor krijgt u een korting van € 2,50. De datum waarop de automatische incasso wordt afgeschreven en het incassokenmerk worden op de factuur/incassoaankondiging vermeld.

Als u kiest voor de optie ‘zelf overmaken’ kun u na ontvangst van de factuur de contributie overschrijven naar bankrekeningnummer NL79 INGB 0677 9280 09 t.n.v. ApneuVereniging, onder vermelding van u lidmaatschapsnummer en factuurnummer. Deze gegevens staan op de factuur vermeld.

6. Wanneer ontvang ik de factuur voor mijn lidmaatschap?

U ontvangt elk jaar in februari een factuur voor een heel kalenderjaar per post. In het jaar dat u lid wordt, sturen we de eerste factuur tegelijk met het welkomstpakket.

7. Ik heb geen factuur ontvangen? Wat nu?

Vraag een nieuwe factuur bij

8. Kan ik de kosten van mijn lidmaatschap declareren bij mijn zorgverzekeraar?

Er zijn zorgverzekeraars die in aanvullende pakketten de kosten van het lidmaatschap van de ApneuVereniging vergoeden. Bewaar de factuur en kijk dit na bij u eigen zorgverzekeraar. De ApneuVereniging voldoet aan de gebruikelijke voorwaarden: we zijn een ANBI-organisatie en zijn lid van de zorgkoepels Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in).

9. Kunnen professionals ook lid worden?

Professionals kunnen Vriend  worden van de ApneuVereniging. De kosten zijn gelijk aan die van het gewone lidmaatschap. Vrienden krijgen dezelfde informatie als leden, maar hebben geen stemrecht. Zij kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het jaarlijkse Symposium voor Professionals.

10. Opzeggen

Wil u uw lidmaatschap van ApneuVereniging opzeggen? Dat spijt ons! Doe dat dan wel uiterlijk op 1 december. Opzeggen doet u via deze link: opzeggen

Liever per post of per e-mail? Stuur een opzegbrief naar ons postadres: ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn of stuur een e-mail naar administratie@apneuvereniging.nl Vermeld uw naam, volledig adres en als u het bij de hand hebt uw lidmaatschapsnummer.

We nemen voor de reden van opzegging nog even contact met u op. Die horen we graag!

Wilt u opzeggen voor een familielid of relatie die is overleden? Bel dan naar ons administratiekantoor: 0343-413414 (werkdagen 08.30-12.30 en 13.00-16.30). We beëindigen dan het lidmaatschap per direct zodat deze persoon geen e-mail of post meer van ons ontvangt.

11. Aanmelden als lid?

Klik op de button