In veel landen gelden strenge maatregelen voor de rijbevoegdheid van mensen met osas. Terecht. U heeft namelijk onbehandeld een verhoogde kans om achter het stuur in slaap te vallen. Voor de wet valt dit in de categorie bewustzijnsstoornissen. Mensen met onbehandeld osas kunnen in het verkeer een gevaar voor zichzelf zijn en voor medeweggebruikers. Iemand die behandeld wordt, valt niet zo maar achter het stuur in slaap. Het grootste probleem zit bij diegene die niet gediagnosticeerd zijn. Daarom is het van belang bij het vermoeden van apneu een slaapkliniek op te zoeken voor nader onderzoek.

De wet

Sinds eind 2008 gelden voor mensen met osas het volgende: iemand met osas mag geen personenauto, vrachtwagen of bus besturen, tenzij hij minimaal twee maanden(personenauto) of 3 maanden(vrachtwagens en bussen) met succes behandeld wordt.

De beoordeling van de behandeling moet officieel gebeuren door een medisch specialist met ervaring met osas. Dit mag ook de behandelend specialist zijn. In geval van twijfel houdt het CBR het recht een verklaring van een andere specialist te vragen, danwel een deskundige van het CBR in te schakelen.

Wat te doen?

Aanvragen rijbewijs: Het is verstandig bij vermoeden van Apneu ruim voor de aanvraag van een rijbewijs een slaaponderzoek te laten doen. Bij gebleken apneu, kan dan de behandeling starten en kan waarschijnlijk na 2 maanden(personenauto’s) of 3 maanden(vrachtwagen/bus) een verklaring opgesteld worden door de specialist, dat de behandeling succesvol verloopt.

Verlengen rijbewijs: Voor de meeste mensen komt rijgeschiktheid aan de orde bij verlengen van een rijbewijs. Daarbij moet je een zogenaamde “Eigen Verklaring” invullen. De eerste vraag hierbij is: “Heeft u last of last gehad van abnormale slaperigheid overdag?” Een apneupatiënt zal hier met “ja” op moeten antwoorden. Het CBR vraagt vervolgens om een verklaring.

Omdat niet alle artsen weten wat voor verklaring ze dan moeten opstellen, hebben we een modelverklaring opgesteld. Deze kan worden ingevuld door uw eigen behandelend arts.

In 2015 heeft de Apneuvereniging een informatieblad gepubliceerd rond Apneu en rijbewijs.