apneu cbr rijbewijs

 Apneu en rijbewijs

Wetgeving

Mensen met onbehandeld apneu mogen niet autorijden. De wettekst is eigenlijk vrij helder. Centraal hierin staat het optreden van ademstops, weergegeven als de AHI (Apneu Hypopneu Index), het aantal (bijna) ademstops gemiddeld per uur.

De AHI wordt bij de diagnose in het ziekenhuis standaard via een slaaponderzoek gemeten. Voor Rijbewijzen van categorieën B (personenauto’s) en A (motoren) geldt:

Personen met obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kunnen geschikt worden verklaard als op basis van een specialistisch rap­port blijkt dat gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden adequate behandeling plaatsvindt. Onder adequate behandeling wordt in dit verband verstaan: een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) van kleiner dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde stoornissen.

Ofwel: als u twee maanden met succes behandeld wordt, mag u (weer) rijden. Voor rijbewijzen van categorieën C (vrachtwagens) en D (bussen), geldt dat u tenminste drie maanden adequaat behandeld moet worden.

 

Norm voor goede behandeling kan meestal goed gehaald worden

De meeste mensen hebben door de behandeling met cpap of mra een AHI van onder de tien. Velen zelfs onder de vijf en voldoen daarmee dus ruimschoots aan de norm van het CBR. En kunnen dus als rijgeschikt worden beschouwd.

 

De arts en u hoeven het niet te melden

Hoe werkt het nu, als u net gediagnosticeerd bent? De arts die de diagnose stelt heeft geen meldplicht. En als arts zal hij het in verband met het medisch beroepsgeheim ook niet vrijwillig melden. Moet u het dan melden? Slaapapneu geldt als een verworven aandoening en u bent niet wettelijk verplicht dat door te geven. Het gaat spelen als u bij het verlengen van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring moet invullen.

 

Is het zelf insturen van een eigen verklaring zinvol?

De vraag is of het verstandig is dat u het zelf direct aan het CBR ter beoordeling doorgeeft? Het CBR meldt hierover al op hun website er geen haast mee te maken: Voorkom onnodige kosten, vul pas uw eigen verklaring in als u onder behandeling bent en uw AHI weet.

Als u in een Gezondheidsverklaring invult dat u apneu heeft, duurt het geruime tijd voordat u een reactie van het CBR krijgt. De kans is dus groot, dat u op het moment dat u hoort dat u eigenlijk niet rijgeschikt bent, inmiddels wél weer rijgeschikt bent omdat u dan al twee of drie maanden met succes wordt behandeld.

Let wel, al die tijd, voordat u het besluit van het CBR hoort, beschikt u formeel over een geldig rijbewijs en kunt u formeel gezien blijven rijden. Dus die hele procedure met jezelf aanmelden voegt weinig toe en kunnen we dan ook ontraden. Bovendien, als u zichzelf aanmeldt zit u voor de rijbewijs categorieën A en B ook meteen vast aan een herkeuring na een jaar. Bij gebleken effectieve behandeling moet u daarna tenminste elke drie jaar opnieuw worden gekeurd.

Voor de grote rijbewijzen C en D in combinatie met apneu is altijd een jaarlijkse keuring verplicht. Voor beroepschauffeurs kan het zijn dat er met de werkgever aanvullende afspraken worden gemaakt.

 

Is het verstandig te blijven rijden?

Iets anders is of het verstandig is te (blijven) rijden als u hoort dat u slaapapneu heeft en nog niet goed wordt behandeld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u slaperig wordt, moeten we het u ontraden en langere afstanden zou u zonder meer niet moeten willen ondernemen. We zijn er tot dusver van uitgegaan dat de behandeling aanslaat. Maar als u nog worstelt met het masker of de beugel; al die tijd dat u niet adequaat behandeld wordt, moeten we het autorijden ontraden. Vermijd het risico van ongelukken in het belang van uzelf en anderen. Als blijkt dat u weet dat u slaapapneu heeft en uw behandeling heeft nog te weinig effect, kunt u ook alsnog in de problemen komen.

 

Rijbewijs verlengen

De meeste mensen krijgen pas weer met het CBR te maken bij het verlengen van het rijbewijs. Dan moeten ze een Gezondheidsverklaring invullen. Bij verlengen vanaf de leeftijd van 75 jaar hoort daar standaard ook een keuring door een arts bij.

 

De betreffende vraag op de gezondheidsverklaring is: Hebt u wel eens last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Hier zal iemand met onbehandelde matige of ernstige apneu veelal met ja op moeten antwoorden. En voor wie nog twijfelt is er de toelichting: Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het obstructief slaapapneu syndroom (osas).

.

Op het moment dat u dit, naar waarheid met Ja invult, kan uw rijbewijs niet zonder meer verlengd worden. Dan is een medische verklaring* nodig dat u adequaat behandeld wordt. Deze verklaring mag door de eigen behandelend specialist afgegeven worden. Een afspraak maken met de kliniek kost tijd. Zorg dus tijdig dat u zo’n verklaring van uw behandelend arts krijgt, zodat u die meteen bij uw aanvraag mee kunt sturen. In geval van twijfel behoudt het CBR het recht om een andere specialist te raadplegen of een test af te laten nemen. Is er bij u géén sprake van abnormale slaperigheid overdag (bij geen of bijv. a-symptomatische OSA) dan kunt u de betreffende vraag op de gezondheidsverklaring naar waarheid met nee invullen. Dat lijkt ook te gelden als u lange tijd (langer dan de gestelde termijn) géén last van slaperigheid overdag heeft door effectief gebruik van een osa hulpmiddel. De Gezondheidsverklaring moet u naar waarheid invullen en ondertekenen.

 

De beste manier om te voorkomen dat u uw auto maanden aan de kant moet zetten is zorgen dat u goed behandeld wordt voor apneu en tijdig, minimaal 6 maanden voordat uw rijbewijs moet worden vernieuwd, de verlengingsprocedure inzet. Vul bij voorkeur de digitale ‘Gezondheidsverklaring’ in, zie www.cbr.nl. De weg via de identieke oudere papieren ‘Eigen Verklaring’ vraagt meer tijd!

 

Heeft u nog verdere vragen, kijk dan eerst op de CBR-website

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met/slaapapneu.htm

of bel met onze ApneuHelpdesk  0343-413 414 (elke werkdag van 8:30 – 16:30

 

 

* De medische verklaring ‘rijges 108’ die een deskundig specialist moet invullen als u meldt dat u slaapapneu heeft, vindt u bij het CBR op https://www.cbr.nl/nl/voor-artsen/nl/keuren-voor-het-cbr/documenten-en-formulieren.htm 

U kunt het ingevulde rapport altijd tevoren inzien. Vraag een kopie voor uw eigen administratie.  

 

 

Disclaimer:

Wij hebben dit document zorgvuldig en naar beste inzichten voor u samengesteld.

De ApneuVereniging is niet aansprakelijk voor eventuele besluiten van CBR en andere instanties en mogelijke gevolgen daarvan voor de aanvrager.