Uitslag poll problemen Philips

678 mensen reageerden op de oproep van de ApneuVereniging  op de website en in de sociale media om wat vragen te beantwoorden over de problemen met de apparatuur van Philips. 

Hieronder de resultaten.

Door wie geïnformeerd?

Bijna iedereen (99%) wist wel van de problemen met de apparaten voor behandeling van apneu bij Philips.

Wel opvallend dat bijna 50% hiervan moest horen via de pers. En bij ruim 30% was ook de informatie via de ApneuVereniging gekomen.

De communicatie via behandelaar en/of leverancier was heel wat minder

Aktie ondernomen?

Bijna driekwart van de respondenten vond het nieuws dusdanig om aktie te ondernemen.

Bij wie nadere informatie gevraagd of gezocht werd, verschilde nogal. Philips scoorde maar 1%

Voor de ApneuVereniging wel leuk, dat haar media bijna 15% scoorden.

Wel of niet stoppen met behandeling?

86% van de  respondenten volgde het advies van de deskundigen op om het apparaat te blijven gebruiken.

Het aantal mensen dat stopte is toch wel schrikbarend hoog : 14%

Wel of niet gerustgesteld door de deskundigen?

Het overgrote deel van de ondervraagde patiënten is door het gezamenlijke advies van Inspectie, behandelaars, leveranciers en ApneuVereniging zeker niet gerustgesteld.

Heel veel mensen geven aan in verwarring te zijn geraakt door tegenstijdige adviezen en door gebrek aan heldere communicatie. Soms ook door het feit dat men de beslissing om te stoppen met de behandeling of er mee doorgaan aan henzelf overliet. Een enkeling geeft aan hierdoor geen enkel vertrouwen meer te hebben in de geloofwaardigheid van Philips, behandelaar, leverancier.

Ook de ApneuVereniging wordt soms aangespoord wat minder diplomatiek te handelen, maar eisen te stellen.

Problemen ook bij andere merken?

De onzekerheid en dus het wantrouwen blijft groot.

Bijna de helft geeft aan te denken, dat de bij Philips geconstateerde problemen misschien ook wel bij andere merken zouden kunnen spelen.

Opmerkingen bij de poll