Bijzonderheden:

  • Middelgroot
  • Specialisme: Bariatrische chirurgie

Informatie:

Het Waterlandziekenhuis ziet ongeveer 225 patiënten per jaar met snurken en/of slaapapneu. De meeste patiënten worden behandeld door de kno-arts. Een klein deel van deze patiënten wordt behandeld door de longarts. Naar aanleiding van de klachten kan de huisarts bepalen bij welke specialist men moet zijn.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
Polikliniek kno.

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Polikliniek KNO
Waterlandziekenhuis, poli 3
Waterlandlaan 250
Purmerend
0299 – 457144
Er moet een afspraak gemaakt worden. Dit duurt circa 1 á 2 weken.

Intake en eerste onderzoeken
Patiënten worden tijdens het eerste bezoek gezien door een kno-arts. De arts inventariseert en onderzoekt de klachten en informeert de patiënt over zijn/haar bevindingen. De kno-arts spreekt een slaapregistratie onderzoek met u af.

Coördinatie van afspraken
Om tot een uiteindelijke diagnose te komen, zijn er meerdere afspraken nodig.

Aantal bezoeken in de eerste fase
Voor het slaaponderzoek legt men slechts één bezoek af.

Wachttijd polysomnografisch onderzoek
De wachttijd voor een polysomnografie is gemiddeld 3 weken.
De wachttijd voor een polygrafie is ongeveer 3 weken; soms kan men meteen al de apparatuur mee naar huis krijgen.

Vindt er voorselectie plaats en hoe?
Er vindt geen voorselectie plaats.

Gang van zaken rond polysomnografisch onderzoek
De kno-arts bepaalt voor welk slaaponderzoek u in aanmerking komt. Voor het polysomnografisch onderzoek wordt u een nacht opgenomen. Wij proberen een eenpersoons kamer te bespreken. Indien dit niet lukt, dan wordt u op een tweepersoonskamer opgenomen. Voor het beplakken van de elektroden wordt u in de middag verwacht in het ziekenhuis. De volgende ochtend mag u het ziekenhuis weer verlaten.

Voor het polygrafisch onderzoek wordt u in de namiddag in het ziekenhuis verwacht, waar u de apparatuur krijgt uitgereikt en uitleg wordt verstrekt. Daarna mag u naar huis met de slaapregistratie apparatuur. De volgende morgen dient u de slaapregistratie apparatuur weer in te leveren. Soms lukt het om tijdens uw eerste bezoek aan de kno-arts al apparatuur mee te geven en hoeft u hier dus niet apart voor terug te komen.

Uitslag/diagnose
De uitkomsten van het slaaponderzoek worden binnen het kno-team besproken. Dit team bestaat uit kno-specialisten en een verpleegkundig specialist.
Twee weken na het slaaponderzoek wordt u bij de verpleegkundig specialist verwacht voor de uitslag van het onderzoek. Indien nodig wordt de longarts en/of de neuroloog geconsulteerd.

Plaatsing en vaststellen van de druk
De verpleegkundig specialist vraagt het cpap-apparaat aan en geeft hierover uitleg. Uw zorgverzekeraar bepaalt bij welke cpap-leverancier wij u kunnen aanmelden. De cpap- leverancier waar wij het meeste mee samenwerken, is één keer per week aanwezig bij ons op de poli om cpap-apparaten aan te meten en/of uit te lezen. De overige cpap-leveranciers maken telefonisch een afspraak met u wanneer zij  de apparatuur bij u thuis langs kunnen brengen.

Afhankelijk van uw verdere gezondheid en de uitkomst van het slaaponderzoek wordt bepaald wat voor een soort cpap-apparaat u gaat krijgen. Dit kan een automatische cpap zijn, waarbij het apparaat reageert op uw ademhaling en zo nodig zijn druk verhoogt, of dit kan een cpap zijn met een vaste druk. De in te stellen druk wordt door de verpleegkundig specialist in samenspraak met de behandelend specialist bepaald. Na 3 weken wordt u voor een uitlezing weer op de poli verwacht, of thuis bezocht door de cpap-leverancier. Zo nodig worden er dan aanpassingen gedaan aan de drukinstelling of het masker. Hoe vaak u moet terugkomen op de poli is afhankelijk van de uitkomsten van de uitlezing en uw tevredenheid over het verloop van de therapie.

Totale doorlooptijd
6 weken.

Periodieke controle
Nadat is gestart met het cpap-apparaat, wordt de patiënt na 2 maanden voor controle verwacht op het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Indien u eerder behoefte heeft aan contact, kunt u altijd een vervroegde afspraak maken of tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen.