(vacature)

Redacteur ApneuBulletin(vrijwilliger)

Het ApneuBulletin is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de vereniging voor de leden. De redactie is op zoek naar versterking.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzamelen van relevante informatie voor leden en het tekstueel aanpassen ervan volgens het format van het ApneuBulletin. Enige kennis van en/of ervaring met apneu en de behandeling ervan is wel voorwaarde. Daarnaast is een goede beheersing van het Nederlands en een vlotte schrijfstijl ook gewenst.

Het is geen betaalde functie. De vereniging heeft een goede regeling voor gemaakte onkosten voor vrijwilligers.

Heb je belangstelling voor deze functie? Klik dan op de knop hieronder