58% van degenen die reageerden heeft het mra minder dan 5 jaar. Van deze 60 personen heeft 78% deze nog steeds en is bij 13 personen (22%) het mra inmiddels al weer vervangen. De redenen daarvan kunt u verderop lezen.

42% van degenen die reageerden heeft het mra langer dan 5 jaar. Van deze 42 personen is bij 16 personen (38%) het mra nog niet vervangen en bij 26 personen (62%) wel. Bij de helft van deze 26 personen is dat gebeurd vóór het vijf jaar in gebruik was, bij de andere helft nadat het vijf jaar in gebruik was. Bij 14 (54%) was dat op eigen initiatief, bij 8 (31%) op initiatief van de arts/de kliniek en bij 4 personen (15%) was de leverancier de initiatiefnemer.

Bij 16 van de 26 personen (62%) was het mra stuk, paste niet meer goed of functioneerde niet meer naar behoren. Van degenen die het mra al meer dan 5 jaar heeft en deze nog niet is vervangen, vindt maar 19% dat vervanging niet nodig is en 81% om uiteenlopende redenen wel. De belangrijkste daarvan is dat het mra smoezelig is geworden, er niet meer schoon en fris uit ziet.