Uitslag ledenraadpleging alternatieve ALV 2020

In plaats van de wegens corona afgelaste ALV van 25 april is gekozen voor een alternatieve ledenraadpleging ‘op afstand’. In lijn met de statuten zijn hiervoor álle 8.784 stemgerechtigde leden online (8.455 e-mails) dan wel per post (329 brieven) benaderd.

In totaal hebben 610 leden (6,9%) gereageerd: 544 digitaal (6,4%) en 66 per post (15,4%).

Resultaten stemming per onderwerp:

Ook werd er ruim gebruik gemaakt (door 96 leden) van de geboden mogelijkheid aanvullend inhoudelijk te reageren. Deze alternatieve uitvoering van de ALV werd mede gezien de omstandigheden breed op prijs gesteld. Veel reacties waren ook hartverwarmend positief voor de vereniging, bestuur en medewerkers, zeker een grote stimulans! Hartelijk dank.

Zij die ons een vraag hebben gesteld (11 leden) hebben allen persoonlijk een antwoord ontvangen.