Lisette Venekamp

Over Lisette Venekamp

Lisette Venekamp werkt sinds 2013 in de slaapgeneeskunde: Van 2013 tot 2023 in Kempenhaeghe in de expertisezorg voor slaapgeneeskunde (sinds 2015 ESRS-expert somnologist). Sinds mei 2023 werkt zij voor het Nederlands Slaap Instituut als longarts-somnoloog en als medisch directeur. Haar doel is om de slaapgeneeskundige zorg in Nederland in zijn geheel te verbeteren en om voor patiënten de beste zorg te leveren vanuit hun eigen huis waar dat mogelijk is. Zij spreekt en geeft interviews over slaapgerelateerde onderwerpen zoals de laatste jaren veel over ‘slaapapneu bij vrouwen’ en over ‘slaapapneu en insomnie’. Zij is actief in de sectie Ademhalingsstoornissen tijdens de slaap van de Nederlandse longartsenvereniging en is bestuurslid van de SVNL (Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland).

Presentatie

COMISA: De combinatie van insomnie (slapeloosheid) en slaapapneu. Veel mensen met slaapapneu lijden aan slapeloosheid/slaapproblemen en andersom komt onder de patiënten met slapeloosheid slaapapneu vaak voor. Slapen met PAP kan dan een extra uitdaging worden als je al slecht slaapt en leidt niet altijd direct tot verbetering van de nachtrust. Dan is de kans groter dat de PAP behandeling faalt omdat een patiënt er niet mee kan slapen. Lisette zal meer uitleg geven over dit samen voorkomen van beide slaapproblemen, over de verbanden, en over de aanpak/behandeling bij patiënten met dit gecombineerde probleem. Zij maakt er graag een enigszins interactieve presentatie van, waarbij zij de deelnemers van harte uitnodigt om actief mee te doen, te denken en te vertellen of vragen te stellen.