P.H.van Mechelen:

Influencer en rolmodel als voorzitter van een patiëntenvereniging.

In deze presentatie wil ik ingaan op de rol die Piet Heijn van Mechelen de afgelopen 10 jaar heeft vervuld als voorzitter van de ApneuVereniging. Ik wil dit graag illustreren aan de hand van mijn eigen persoonlijke ervaringen met Piet Heijn en hoezeer onze beider carrières vervlochten zijn geraakt.

PH heeft voor de ApneuVereniging sinds 2005 onderzoek gedaan, en hier in vele edities van het ApneuMagazine over gerapporteerd. Hier is informatie door verkregen die van grote waarde is voor de inrichting van het OSAS- zorgproces, het soort informatie dat in wetenschappelijke artikelen vaak onderbelicht is: zaken als patiënttevredenheid over de diverse behandelaars, wachttijden, comorbiditeit, hoeveelheid ziekenhuisbezoek, al dan niet nog aan het werk zijn.

Hij heeft meegelezen in vijf richtlijncommissies en heeft vele (inter)nationale voordrachten gehouden. Het maakte PH hierbij nooit uit of dit voor kleine gezelschappen was of voor grote zalen. Vooral ook voor OSAS-behandelaars was zijn persoonlijk verhaal altijd zeer verhelderend, het illustreerde iedere keer weer dat een behandelaar nooit even goed zal kunnen uitleggen wat een ziekte betekent als wanneer dat door een patiënt zelf wordt verteld.

Hij heeft subsidieaanvragen ondersteund en heeft zijn invloed aangewend om te zorgen dat diagnostische en therapeutische innovaties in de Nederlandse richtlijn “diagnostiek en behandeling van OSAS bij volwassenen” zijn opgenomen, en in het basispakket zijn opgenomen.

Ook is PH lid van het curatorium tandheelkundige slaapgeneeskunde.

PH heeft de lat hoog gelegd voor zijn opvolger en voor voorzitters van andere patiëntenverenigingen. De ApneuVereniging is hem veel dank verschuldigd.

Piet Heijn zal zich nu meer gaan bezighouden met Apneu Research.

Prof. Dr. Nico de Vries, MD, PhD
ENT, Head and Neck Surgeon

Dept. of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery OLVG West, The Netherlands

Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery Antwerp University Hospital (UZA), Edegem, Antwerp, Belgium

Department of Oral Kinesiology, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), MOVE Research Institute Amsterdam, University of Amsterdam and VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands