Persbericht NightBalance

De Sleep Position Trainer (SPT), ontwikkeld door NightBalance, is een behandelmethode voor positieafhankelijke slaapapneu (POSAS). Het aantal patiënten met positieafhankelijke slaapapneu wordt in Nederland geschat op 500.000.

(Om de video te bekijken: klik op de pijl)

Den Haag, 22 december 2017 – NightBalance, de ontwikkelaar van innovatieve behandelmethoden voor Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS), maakt vandaag bekend dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) een positieve aanbeveling heeft gedaan om de therapie voor slaapapneu in het basispakket op te nemen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal formeel dit besluit nemen, volgend op de aanbeveling van het ZIN.

De beslissing is genomen op basis van de dataset van NightBalance die de klinische werkzaamheid van de SPT® bewijst. Hiermee voldoet NightBalance aan de hoge standaarden die gehanteerd worden voor opname van medische apparaten en behandelmethoden in het basispakket. Het besluit van het Ministerie maakt de weg vrij voor alle Nederlandse zorgverzekeraars om de SPT® te vergoeden voor patiënten die lijden onder positieafhankelijke slaapapneu. Positieafhankelijke slaapapneu is een subgroep van Obstructief Slaapapneu Syndroom, de meest voorkomende en serieuze slaapstoornis.

Eline Vrijland-van Beest, oprichter en CEO van NightBalance:
“We zijn zeer verheugd met de aanbeveling van het ZIN aan het Ministerie van Volksgezondheid om onze Sleep Position Trainer op te nemen in het basispakket. Dit is een erg belangrijk moment voor ons bedrijf. Deze goedkeuring is erkenning van het baanbrekende werk dat we hebben gedaan om een klinische dataset van meer dan 80.000 ‘nachten’ samen te stellen en te publiceren in wetenschappelijke bladen. Dit bewijst het gebruiksgemak, werkzaamheid en kostenefficiëntie van onze therapie en de SPT®. We zijn het ZIN dankbaar voor hun medewerking en ondersteuning bij het realiseren van deze belangrijke stap. We kijken ernaar uit verder te bouwen op dit succes en de SPT® nog verder beschikbaar te maken voor patiënten met positieafhankelijke slaapapneu in Nederland en andere landen.”