Bijzonderheden:

  • Groot
  • Specialisme:
    • Bariatrische chirurgie,
    • KNO

Informatie;

Slaap- en Snurkcentrum Maasstad Ziekenhuis, RotterdamHet Maasstad Ziekenhuis biedt patiënten met slaap- en snurkproblemen onderzoek en behandeling aan in het ‘Slaap- en Snurkcentrum’.

De osas-consulent houdt zich hier bezig met het inventariseren van klachten en het informeren en begeleiden van patiënten met deze problemen. Als patiënt beschikt u zo snel over passende specialistische zorg. Ook kunt u rekenen op een zorgvuldig vervolg- en nazorgtraject.

Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten krijgt u te maken met één of meer diagnostische middelen (slaapregistratie of slaapendoscopie), specialisten (kno-arts, neuroloog, longarts en/of kaakchirurg) en behandelmethoden (leefstijladvies, operatieve behandeling, aanmeten van mra of cpap-therapie).

Het multidisciplinaire behandelteam besluit gezamenlijk en in overleg met u over een passend behandelplan.

In het Maasstad Ziekenhuis is er door de jaren heen ruime ervaring opgebouwd met een operatieve behandeling bij osas-klachten en het intensief begeleiden van patiënten met cpap-therapie (continu positieve luchtwegdruk). Ook is er ervaring met het aanmeten van een mra (mandibulair repositie apparaat). Er worden ongeveer 50 nieuwe patiënten met slaap- en snurkproblemen per maand gezien in het Maasstad Ziekenhuis.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
Mensen met slaap- en snurkproblemen kunnen terecht op het spreekuur van de osas-consulent. Deze bepaalt op basis van een uitgebreide vraag- en scorelijst met welke onderzoeken en specialistische hulp u te maken krijgt.

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Mevr. Danielle Koring en Mevr. Sonja Hofstee, osas-consulent
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
Telefoon: 010-2913006
E-mail: osasconsulent@maasstadziekenhuis.nl

De osas-consulent houdt spreekuur van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Daarbij is zij beschikbaar voor telefonische afspraken op het telefonisch spreekuur en reageert zij op algemene vragen via e-mail. U kunt al binnen 2 week terecht op het spreekuur van de osas-consulent.

Intake en eerste onderzoeken
De osas-consulent inventariseert de klachten (doet lichamelijk onderzoek en anamnese), waarna meteen een afspraak gemaakt wordt voor slaapregistratie of slaapendoscopie en consult bij de voor de patiënt relevante specialist(en).

Coördinatie
De osas-consulent bepaalt op basis van een uitgebreide vraag- en scorelijst met welke onderzoeken en specialistische hulp de patiënt te maken krijgt. Bij de eerstvolgende afspraak in het ziekenhuis vindt een diagnostisch onderzoek plaats om te bepalen wat de aard en ernst van het slaap- en/of snurkprobleem is. Hierna heeft de patiënt een consult bij de voor hem/haar relevante specialist(en): kno-arts, neuroloog of longarts. De specialist bespreekt de onderzoeksuitslagen en de mogelijkheden voor behandeling met u. De osas-consulent blijft gedurende dit traject uw aanspreekpunt en vraagbaak.

Vindt er voorselectie plaats? En hoe?
Ja, op basis van een intakegesprek.

Uitgelicht: het cpap-spreekuur
Patiënten die cpap-therapie krijgen, zijn welkom op het spreekuur van cpap-leverancier Tefa. Een afspraak bij de longarts of neuroloog kan gecombineerd worden met een afspraak bij de cpap-specialist. Het voordeel voor de patiënt is dat er veel expertise in huis is en over aanpassingen of materiaal direct beslissingen kunnen worden genomen.

Uitgelicht: slaapregistratie – het polysomnografisch onderzoek
Door middel van een polysomnografie krijgt de neuroloog een algemene indruk van hoe u slaapt, snurkt en/of kort stopt met ademen. Door middel van een band om uw borst en buik en met een sensor onder uw neus wordt uw ademhaling gemeten. Om uw pink wordt een sensor bevestigd die het zuurstofpercentage in uw bloed meet. De plakkers op uw borst registreren uw hartritme. Plakkers op het hoofd en de benen meten daarnaast ook de activiteit van uw hersenen en benen. Met de apparatuur gaat u één nacht slapen. Het kastje en de plakkers worden in het ziekenhuis aangebracht. De volgende ochtend mag u deze weer verwijderen. Dit onderzoek vindt voornamelijk thuis plaats, maar kan ook in het ziekenhuis worden afgenomen.

Totale doorlooptijd
Het streven is om de patiënt binnen 6-8 weken door het osas-zorgtraject te begeleiden van intakegesprek en onderzoek naar behandelplan.

Periodieke controle
Afhankelijk van de noodzaak en/of de wens van de patiënt vindt periodieke controle plaats.

Extra informatie
Als u meer informatie wilt ontvangen over onderzoek en behandeling van slaap- en snurkproblemen in het Maasstad Ziekenhuis kunt u verschillende dingen doen. U kunt meer informatie lezen op de website Slaap- en snurkcentrum Maasstad ziekenhuis of contact opnemen met osas-consulenten Danielle Koring en Sonja Hofstee via telefoonnnummer 010 – 291 13 006 of e-mail osasconsulent@maasstadziekenhuis.nl