Bijzonderheden:

 • Zeer groot
 • Specialismen:
  • Niet alleen volwassenen,
  • bariatrische chirurgie
 • Accreditatie: FSC

Informatie:

Slaap Centrum MC Slotervaart, AmsterdamHet Amsterdam Slaap Centrum is een geaccrediteerd Slaap Centrum en heeft ruim 30 jaar ervaring met alle vormen van slaapstoornissen.

Patiënten kunnen voor de behandeling van elk type slaapstoornis terecht binnen het Amsterdam Slaap Centrum waar momenteel circa 3300 slaaponderzoeken per jaar worden uitgevoerd. Daarbij vormt de behandeling van het obstructieve slaap apneu syndroom (osas) een belangrijk deel van het werk van ons multidisciplinair onderzoek- en behandelteam.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
De volgende neurologen/somnologen zijn werkzaam binnen het Amsterdam Slaap Centrum: dr. L.M.L. de Lau, drs., A.G.Y. Kurvers, drs. N.C.  Miltenburg. Daarnaast is mevrouw N.E. Neerings-Verberkmoes als physician assistant / somnolooog verbonden aan het Slaap Centrum en dr. F. van Oosterhout als chronobioloog en physician assistant i.o.

Waar moet de patiënt de eerste keer naar toe?

Patiënten kunnen worden verwezen naar:

 1. De slaappolikliniek van het Amsterdam Slaap Centrum, telefoonnummer 020 5125123.
 2. De kno-polikliniek, telefoonnummer 020 5125111
 3. De polikliniek longziekten, telefoonnummer 020 5125113
 4. De obesitas polikliniek, telefoonnummer 020 5125109.

Werkwijze slaappolikliniek
De eerste afspraak wordt gemaakt op de slaappolikliniek. Tijdens dat bezoek wordt gevraagd een vragenfomulier in te vullen. Hierin staan algemene vragen die te maken hebben met de verschillende soorten slaapproblemen die kunnen voorkomen. Daarna worden de klachten die de patiënt heeft en de vragenlijst doorgesproken en volgt een kort lichamelijk onderzoek. Gebaseerd op de klachten wordt bepaald welke onderzoeken er uitgevoerd gaan worden. Daar worden meteen de afspraken voor gemaakt.
Indien de diagnose slaapapneu wordt gesteld kan een verwijzing volgen naar de overige leden van het beoordelingsteam.
Bij de kno-arts volgt meestal na het eerste onderzoek ook een aparte afspraak voor een slaap-snurk-scopie van de neus- en keelholte.
Bij de longarts kan bij bepaalde klachten een longfunctieonderzoek worden verricht.

Het polysomnografie (psg) onderzoek
Het is mogelijk dat er een psg onderzoek wordt afgesproken. Dit wordt, in overleg met de patiënt, door de poli assistente van het Amsterdam Slaap Centrum ingepland. Een schriftelijke bevestiging van de afspraak volgt daarna.
In het ziekenhuis worden, ter voorbereiding van het psg onderzoek, alle sensoren aangebracht, dit duurt circa 1 uur. Vervolgens wordt men naar de kamer gebracht op de speciale afdeling waar de psg onderzoeken plaatsvinden. De volgende morgen worden de sensoren weer verwijderd waarna men kan douchen, ontbijten en weer naar huis of werk gaan. Een videoregistratie gedurende de nacht behoort tot de onderzoeksmogelijkheden.

Multidisciplinair team
Alle slaaponderzoeken worden besproken tijdens de wekelijkse bijeenkomst waarbij het hele multidisciplinaire team aanwezig is. Het multidisciplinaire team van het Amsterdam Slaap Centrum bestaat uit neurologen / somnologen,  physician assistant / somnoloog, slaaplaboranten, kno-artsen, longartsen, een psychiater, klinisch psycholoog, een kaakchirurg en een physician assistant op het gebied van obesitas. Tijdens dit overleg wordt de optimale behandeling afgesproken, welke door één van de specialisten met de patiënt besproken wordt.

Als, na onderzoek, de diagnose slaapapneu wordt gesteld worden de patiënten door het team behandeld en begeleid met cpap therapie of een zogenaamde mra, een beugel (zie onder). Daar een obesitas team betrokken is behoort, indien nodig, begeleiding bij afvallen ook tot de mogelijkheden. Daarnaast is aandacht voor co-morbiditeit, dat wil zeggen slaapproblemen die blijven zelfs nadat de slaapapneu afdoende is behandeld.

De behandeling van osas
Mogelijke behandelingen zijn:

 1. Indien nodig, afvallen met hulp van obesitas-team of bariatische chirurgie.
 2. Slaaphouding en slaaphygiëne adviezen bij lage ahi (apneu hHypopneu index = aantal ademstops per
  uur)
 3. Slaaphouding verbetering door elektronische apparatuur (Snore-breaker, NightBalance) bij positie
  afhankelijke osas.
 4. Uppp/te bij een ahi van 30-35 (30-35 ademstops per uur).
 5. Mra bij ahi van 30 tot 35 (/30-35 ademstops per uur), wat alleen kan plaatsvinden bij patiënten met eigen
  gebit.
 6. Cpap therapie bij alle overige patiënten, waarbij osas is geconstateerd.

Een uppp/te
Dit is een uvulo-palato-pharyngeale plastiek met zo nodig tonsillectomie, dat wil zeggen een ingreep aan de huig of het zachte gehemelte. Deze vermindert in het algemeen de ernst van de slaapapneu met 50%.

Een mra of mad
Dit is een mandibulair repositie apparaat (mra) of mandibulair advancement device (mad). Dat wil zeggen een beugel waarmee gedurende de nacht de onderkaak en tong naar voren wordt gehouden, zodat de tongbasis de keel niet kan afsluiten tijdens de slaap. Deze wordt op maat gemaakt door het team van de kaakchirurg in het ziekenhuis

Cpap therapie
Indien cpap therapie wordt aanbevolen zal door het team van de Slaappolikliniek een masker worden aangemeten, het cpap apparaat ingesteld, waarna uitleg zal worden gegeven over het gebruik van de cpap. Daarna start een proefplaatsingsperiode waarin u kunt wennen aan het gebruik van de cpap en het masker. De.cpap begeleiding wordt volledig verricht in ons Slaap Centrum door daarin gespecialiseerde slaaplaboranten. Na circa twee tot drie maanden gebruik van de cpap zal een controle onderzoek (psg of pg) worden afgesproken, ter controle van het behandel effect en bepaling rijbevoegdheid.

Periodieke controle
Nadien adviseren wij de patiënten nog één maal per jaar terug te komen op de slaappolikliniek. Zo nodig kan  wederom een controle onderzoek worden verricht. Afhankelijk van de uitslag zal, indien nodig, de cpap instelling worden aangepast.

Nadere informatie
Voor verdere informatie zie “Amsterdam Slaap Centrum”: op de website: www.mcslotervaart.com