Risico op jicht bij slaapapneu

Onderzoek

Onderzoek van de Keele University (Newcastle GB) onder bijna 90.000 personen (met en zonder slaapapneu) toonde aan, dat mensen met slaapapneu grotere kans hadden om op langere termijn(plm. 2 jaar) jicht te ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat artsen de eerste jaren na de behandeling screenen op deze gewrichtsaandoening.

Dit gold voor mensen mét en zonder overgewicht. Bijzondere conclusie was, dat apneupatiënten met een normaal gewicht eerder jicht kregen.

Mogelijke oorzaak

De ademstops bij apneu zorgen vaak voor zuurstofgebrek. Dit zuurstofgebrek zou mogelijk kunnen leiden tot overproductie van urinezuur. Deze overproductie zou jicht kunnen veroorzaken.