Regiomedewerker worden?

We organiseren elk jaar een flink aantal informatiebijeenkomsten. Als het goed is ook in uw eigen regio. Altijd met interessante sprekers over een onderwerp dat met slaapapneu te maken heeft. Soms is onze MaskerRaad aanwezig om de aanwezigen alles over maskers te vertellen en soms zijn de medewerkers van ons ApneuKenniscentrum er om het SD-kaartje van de cpap uit te lezen. Vaak zijn er ook leveranciers van hulpmiddelen aanwezig. Onze regiocoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, de organisatie en de nazorg. Op de avond zelf kunnen die best wel wat hulp gebruiken.

We zijn op zoek naar leden, of iemand zonder apneu in uw omgeving, die bij zo’n bijeenkomst kan helpen: u, een partner, een vriendin of vriend. Het gaat dan om het klaarzetten van spullen in de zaal waar de bijeenkomst wordt gehouden, zoals ons informatiemateriaal en de bewegwijzering naar de zaal. Daarna de ontvangst van de gasten, zoals het bijhouden van de presentielijst, en ze van koffie en thee voorzien. Na afloop moet alles natuurlijk weer worden opgeruimd. Alles bij elkaar bent u voor zo’n bijeenkomst een uurtje of drie kwijt. Bijkomend voordeel is dat u zelf ook een interessante avond meemaakt. Probeer het eens, u legt zich niet vast voor lange tijd, u gaat geen ingewikkelde verplichtingen aan, u bepaalt zelf of u kunt helpen of niet.

Als u denkt: ’dat is misschien wel wat voor mij’, stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer aan Gerda Kassels van ons secretariaat Veldwerk. Haar emailadres is: kassels@apneuvereniging.nl. U wordt daarna gebeld door een van onze districtscoördinatoren.

U werkt binnen onze vereniging samen met enthousiaste mensen die allemaal dezelfde missie hebben: meehelpen om het verschijnsel slaapapneu, en de ernst ervan, meer bekendheid te geven en onze leden en potentiële apneupatiënten te helpen.

Als medewerker krijgt u alle onkosten volledig vergoed (op declaratiebasis). Het werken bij de vereniging levert u financieel dus niets op, maar het kost u ook niets behalve wat tijd. Het levert u wel iets heel anders op: heel veel voldoening!