Reactie ApneuVereniging op uitspraken Zorginstituut
Apneuzorg is wel degelijk effectief

Met verbazing heeft de ApneuVereniging kennis genomen van berichten in de pers over het concept-rapport ‘Zinnige zorg – Verbetersignalement obstructief slaapapneu’ van het Zorginstituut Nederland. In het persbericht twijfelt het Zorginstituut over de effectiviteit van apneuzorg. Daardoor zou behandeling van apneu zelfs uit het basispakket van de zorgverzekering kunnen verdwijnen.

Bezem door basispakket

Vanwege de groeiende kosten in de zorg wil het Zorginstituut Nederland de bezem door het basispakket halen. Zorg die niet bewezen effectief is, zou niet langer vergoed moeten worden uit het basispakket. Als voorbeeld van zorg waarvoor geen wetenschappelijk bewijs zou zijn, wordt de behandeling van apneu genoemd. ‘De wetenschappelijke onderbouwing daarvoor zou wel eens heel krap kunnen zijn’, stelt Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut.

Kwaliteit van leven van 4 naar 7 en hoger

Dat ontkracht Hugo Hardeman, bestuursvoorzitter van de ApneuVereniging, stellig. ‘Apneuzorg is naar onze mening wel degelijk effectief. Elke twee jaar laten we uitgebreid onderzoek doen onder 5.000 patiënten met slaapapneu. Daaruit blijkt dat apneuzorg absoluut helpt en zinnig is. Deelnemers aan het onderzoek beoordelen hun kwaliteit van leven vóór de diagnose met een 4 en na het starten van de behandeling stijgt die score tot een 7 of hoger. Ook in het buitenland zijn er wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van apneuzorg.

Niet behandelen duurder dan wel behandelen

De ApneuVereniging begrijpt dat de oplopende zorgkosten beheersbaar moeten blijven. Dat pleit juist voor het doorgaan met vergoeden van apneubehandeling uit het basispakket. Want ook vanuit kostenoogpunt is apneuzorg effectief.

Hugo Hardeman: ‘Niet behandelen is uiteindelijk duurder dan wel behandelen. De behandeling met een cpap, de meest voorkomende behandeling voor mensen met apneu, kost 300 euro per patiënt, per jaar. Zou je mensen met apneu niet behandelen, dan zijn de zorgkosten gemiddeld 4.000 euro per jaar’.

Constructief overleg

De verbazing van de ApneuVereniging is des te groter, omdat de vereniging regelmatig overleg heeft met het Zorginstituut Nederland over de diagnosecriteria en de optimale behandeling bij apneu. Met de medisch specialisten is er geregeld overleg over de richtlijn Apneu.