Podcast: Over de MRA (Dr. Maurits de Ruiter)

Maurits de Ruiter, MKA-chrirurg aan het Diaconessenhuis in Utrecht en Zeist vertelt over de behandeling van apneu door een MRA (Mandibulair Repositieapparaat).