Podcast: de 6-wekendip bij apneu(Drs. Sandra Houtepen)

Drs. Sandra Houtepen vertelt over en verklaart het verschijnsel wat bekend staat als de 6-wekendip. Bij heel wat mensen die goed behandeld worden voor apneu is er na een tijdje een dip. Wat is het? Waardoor komt het? Wat moet je doen?