Podcast: Centraal Slaapapneu (Dr. Jeryll Asin)

Het grootse deel van de mensen met slaapapneu hebben OSA obstructief slaapapneu. Maar is ook een groep mensen met Centraal Slaapapneu of een mengvorm van obstructief en centraal slaapapneu. Ik praat met Dr. Jeryll Asin over Centraal Slaapapneu.

Over Jeryll Asin

Al tijdens zijn opleiding tot longarts in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein verdiepte Jeryll Asin zich in ademhalingsstoornissen tijdens de slaap en in niet-invasieve beademing.
Naast de werkzaamheden als algemeen longarts is dit ook zijn aandachtsgebied als longarts in Amphia ziekenhuis in Breda geworden.
Hij heeft zijn kennis in de slaapgeneeskunde uitgebreid en het ESRS Somnologie-examen en mag zich nu Expert in Sleep Medicine noemen.

Jeryll maakt deel uit van het Centrum voor Slaap-geneeskunde Amphia. Daarin zitten naast de vakgroep Longgeneeskunde ook de vakgroep KNO-geneeskunde, neurologie, psychiatrie, kaakchirurgie en het centrum voor bijzondere tandgeneeskunde.
Buiten zijn werkzaamheden voor Amphia is hij in Nederland, maar ook internationaal, in diverse organisaties actief om de slaapgeneeskundige zorg te verbeteren.