Overzicht 15 jaar onderzoek over SlaapApneu vanuit het patiënten perspectief

De ApneuVereniging biedt een samenvatting aan van 15 jaar onderzoek naar Apneu in Nederland. Deze jaarlijkse onderzoeken zijn verricht onder, afwisselend, slaapklinieken en apneupatiënten. Hierdoor is een overzicht ontstaan hoe de zorg voor apneupatiënten zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en hoe patiënten die zorg gewaardeerd hebben. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kantar op instigatie van de ApneuVereniging.

Er zijn nu al zo’n 300.000 mensen onder behandeling voor Apneu. Toch is dat pas de helft van alle patiënten, want het duurt vaak jaren voordat zij de juiste diagnose krijgen. Maar: onbehandelde apneu maakt je kwetsbaarder voor tal van andere aandoeningen, als een dief in de nacht. Wie lange tijd diepe slaap moet missen krijgt niet alleen vaak serieuze andere medische klachten, maar komt geregeld ook sociaal of op het werk in forse problemen. Daarmee wordt het maatschappelijk effect van te late diagnose en behandeling nog veel groter. En dat terwijl een apneubehandeling goedkoop en effectief is, bij de mensen die wel behandeling krijgen.

In de monografie zijn de uitkomsten van vijftien jaar onafhankelijk onderzoek onder apneupatiënten en slaapklinieken samengevat, in heldere grafieken en beschrijving. Hierin zijn de belangrijkste resultaten terug te vinden, met onderbouwing en uitleg.