Omruil laatste DreamStations: patiënten aan zet

In het ketenbrede overleg van Philips met alle partijen (waaronder de ApneuVereniging), bleek op 22 december dat er nu genoeg nieuwe toestellen zijn geleverd, maar dat de laatste groep patiënten erg moeilijk bereikbaar is. Wellicht door verhuizing, of gewijzigd e-mailadres, of andere oorzaken, maar het lukt onvoldoende. Toch is het beter als ook die toestellen hun revisie krijgen.

Bel of mail dus je leverancier, en maak die omruil-afspraak!