Bijzonderheden:

  • Middelgroot
  • Kreeg 5 sterren waardering van tevreden patiënten in 2017
  • Specialisme:
    • csas,
    • bariatrische chirurgie

Informatie;

Multidisciplinair slaapcentrum Zeeland Zorgsaam Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen, TerneuzenDe diagnose en behandeling van slaapgebonden ademhalingsstoornissen zoals het obstructief slaap apneu syndroom (osas) en het centraal slaap apneu syndroom (csas) gebeurt sedert 2002 in multidisciplinair teamverband. Vanaf 2009 worden in ons centrum ook niet-ademhalingsgebonden slaapstoornissen zoals doorslaapstoornissen, inslaapstoornissen, narcolepsie, slapeloosheid, overmatige slaperigheid overdag en rusteloze benen (restless legs) gediagnosticeerd en behandeld.

Het multidisciplinair team bestaat uit longartsen, kno-artsen, neurologen, psychiaters en een kaakchirurg. Deze worden bijgestaan door slaapverpleegkundigen en longverpleegkundigen. Deze laatsten houden zich vooral bezig met voorlichting en begeleiding van patiënten met osas en csas.

Er is een speciaal multidisciplinair overleg voor snurken, patienten met een lichte vorm van osas of snurken zonder apneu komen in aanmerking voor een behandeling met een mandibulair repositieapparaat (mra). Eventuele gebitsaanpassingen hiervoor (implantaten) worden ook door de kaakchirurg verricht. In bepaalde gevallen kan ook kaakstandcorrectie (kaakosteotomie) worden uitgevoerd.

In geval van ernstig overgewicht als oorzaak voor het slaap apneu syndroom wordt er samengewerkt met de afdeling bariatrische chirurgie van ons ziekenhuis.

In het slaapcentrum bestaat er ervaring met behandeling middels een slaappositietrainer (Night balance®)

De longartsen van het slaapcentrum zijn bevoegd voor keuringen voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Naar wie kan de huisarts verwijzen?

  • Als obstructief slaap apneu syndroom op de voorgrond staat: Polikliniek longartsen, spreekuren in Terneuzen, Oostburg en Middelburg, wachttijd circa 2 weken, tel. nr. 0115-688699.
  • Als snurken op de voorgrond staat verwijzing naar één der kno-artsen, wachttijd, 2-3 weken; tel.nr.0115-688518.
  • Voor de overige slaapstoornissen aanmelden via tel. nr. 0115 688583. De verpleegkundige maakt een afspraak met u en stuurt een vragenlijst en slaapdagboek toe welke tijdens het eerste bezoek met u worden besproken.

Adressen
Zorgsaam ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen
Locatie De Honte
Wielingenlaan 2
4535 PA  Terneuzen

Locatie Antonius
Pastoor van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg

Zorgsaam ziekenhuis Walcheren
Buitenruststraat 225
4337 ER Middelburg

Waar moet u als patiënt de eerste keer naar toe?

Eerste polikliniekbezoek
U wordt verzocht een verwijsbrief van huisarts of specialist mee te nemen waarin de relevante medische voorgeschiedenis en de actuele medicatie vermeld staan.
Het eerste bezoek vindt plaats op de locaties De Honte te Terneuzen, Antonius te Oostburg of Middelburg te Walcheren. De longarts zal indien nodig aanvullend onderzoek doen laten verrichten zoals longfunctie-onderzoek, röntgenonderzoek of bloedonderzoek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor slaaponderzoek (polysomnografie).

De kno-arts zal na de anamnese en het onderzoek van het neuskeel-gebied besluiten of een behandeling aangewezen is. Veelal verwijst de kno-arts, alvorens er een ingreep plaatsvindt, patiënten voor slaaponderzoek om een osas uit te sluiten.

Bij de overige slaapstoornissen zal de verpleegkundige de ingevulde vragenlijst en slaapdagboek met u bespreken en naar aanleiding hiervan doorverwijzen naar de betreffende specialist. Zonodig volgt een aanvullend polysomnografisch onderzoek.

Het  polysomnografisch onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in locatie Antonius te Oostburg. Er zijn vijf recent gerenoveerde  éénpersoonskamers waarbij er bij de inrichting vooral is gelet op het vermijden van storende geluiden en lichtinval. Daarnaast is gestreefd naar een hoge mate van comfort in de vorm van een eigen sanitair, televisie en zithoek. In 2014 werd nieuwe draadloze apparatuur voor het polysomnografisch onderzoek geïnstalleerd. Patiënten komen tussen 17.00 en 20.15 uur in het ziekenhuis en worden na uitleg door de verpleegkundige aangesloten op de registratieapparatuur. Tot het moment dat u gaat slapen, kunt u vrij op de afdeling rondlopen en wennen aan de aangesloten apparatuur. Het tijdstip van slapen wordt samen met u bepaald waarbij zo veel mogelijk de thuissituatie wordt nagebootst. Tijdens de slaap worden patiënten geobserveerd, onder meer met een infraroodcamera. De volgende ochtend wordt u een ontbijt aangeboden, waarna u het ziekenhuis kunt verlaten.

Meereizende partner
Een aantal van onze patiënten moet voor het polysomnografisch onderzoek een behoorlijke reis maken en wij kunnen het ons voorstellen dat het aangenaam is wanneer de partner kan meereizen. Op de website van de VVV vindt u verschillende mogelijkheden om in Zeeuws-Vlaanderen te verblijven (www.vvvzeeland.nl).

Zeeuws Vlaanderen heeft u overigens in alle jaargetijden veel te bieden. Winkelen, wandelen, fietsen, sport, avontuur, cultuur en historie. Maar ook op culinair gebied is Zeeuws Vlaanderen dé plaats om te verblijven.

Uitslag / Diagnose
Na circa 8 werkdagen bespreekt de longarts de uitslag van het slaaponderzoek en de therapeutische mogelijkheden met u op het speciale spreekuur op woensdagmiddag in Terneuzen. Patiënten met slaapapneusyndroom krijgen dan uitgebreid voorlichting van de longverpleegkundige en in de meeste gevallen kan direct informatie worden gegeven over de cpap apparatuur en een adequaat masker worden aangepast door een medewerker van de firma welke deze apparatuur verstrekt. Patiënten krijgen diezelfde middag de apparatuur en het masker mee. In de meeste gevallen vindt, zoals de richtlijn voorschrijft, nog een screening door de kno-arts plaats hetgeen, soms dezelfde middag maar meestal binnen enkele dagen kan worden gerealiseerd. In geval van niet-ademhalingsgebonden slaapstoornissen wordt eventueel een therapeutisch plan opgemaakt in samenwerking met de neuroloog/psychiater.

Periodieke controle
Voor slaapapneu (apap, cpap, bi-pap):
patiënten worden jaarlijks gecontroleerd met een registratie van het cpap-apparaat of een polysomnografie en bezoek aan het osas-spreekuur waarbij ook de apparatuur een servicebeurt krijgt.