Ketensamenwerking voor omruil DreamStations
Cijfers

Eerst wat cijfers. Wie nog steeds wacht op een beter toestel heeft er weinig aan, maar toch: in Nederland zijn eind september ruim 50.000 van de ±100.000 DreamStations vervangen. De laatste tijd gaat het om zo’n 2.000 stuks per week, maar of dat tempo zo blijft is nog onzeker. Leveranciers kunnen daardoor niet verder dan twee weken vooruit plannen wanneer ze welke patiënten kunnen helpen. Maar in het ‘Stakeholdersoverleg’ (dat Philips sinds kort maandelijks verzorgt voor alle spelers samen), horen wij dat die logistiek wel vooruit gaat: die twee weken geeft nu tenminste enig houvast.

ApneuVereniging: druk uitoefenen en doorvragen

Daarin ligt ook de belangrijkste activiteit van onze vereniging: steeds weer druk uitoefenen en doorvragen in allerlei overleg. Daarvoor praat het bestuur met Philips, met de vereniging van leveranciers (FHI), met de inspectie IGJ, met de behandelaars (NVALT), et cetera. En daarvoor blijven we de publiciteit benutten. Ook tijdens de zomervakanties stonden we media te woord. Met name rond de halfjaarcijfers van Philips wisten veel redacties ons te vinden. (Niet gek, want hun beurswaarde is gekelderd door deze affaire). Op de voorpagina van onze website staat bijvoorbeeld een opname van onze reactie, die RTL-Z toen op TV bracht(zie hiernaast).

Informatievoorziening moet beter

Met alle partijen zijn we er intussen wel van overtuigd geraakt dat deze vervanging helaas écht niet sneller kan, door alle wereldwijde problemen met grondstoffen, onderdelen en transport. Maar de informatie over de risico’s van het toestel en over de omruilactie zelf kan wel veel beter. We merken dat de Inspectie daar nu ook de hele keten steviger op aanspreekt: de toezichthouder bemoeit zich hier nu actief mee.

Zelf gaven we als patiëntenvereniging aan Philips advies over hun website en over de verdere patiëntenvoorlichting (zoals: waaraan herken je eigenlijk een verbeterd toestel?). Men kreeg telkens weer onze feed back, gevoed door reacties van leden. Onze helpdesk, de facebook-groep, het Apneu Forum op internet en het veldwerk zijn daarvoor heel waardevolle informatiekanalen!

Hoe lang nog?

Philips durft geen verwachting af te geven hoelang het nog duurt. Men wil dit jaar 90% van de toestellen bij de leveranciers hebben (die daarna nog weken tot maanden nodig hebben voor de verdere bezorging) maar die laatste 10%… dat blijft vaag. Net zoals de vraag of jij misschien bij die 10% hoort!

Wel heeft Philips beloofd alle call-centra en helpdesks te gaan voorzien van dezelfde vraag-antwoordlijsten over de omruilactie (in overleg met de leveranciers), zodat er minder misverstanden optreden door goedbedoelde, maar soms verkeerde adviezen en verwachtingen. Ook streven ze naar meer transparantie over de criteria voor de volgorde van vervanging (in beginsel: van oud naar nieuw).

Onderzoek

Philips verwacht overigens dit najaar te komen met nieuw onafhankelijk onderzoek naar de medische risico’s van de oude toestellen. Als dan zou blijken dat de hele omruilactie misschien niet nodig was, dus alleen uit voorzorg plaatsvindt: dan nog zal de langdurige onzekerheid voor patiënten heel vervelend zijn geweest en de overlast door de omruilactie voor de hele zorgketen blijft gigantisch. We zullen hier als vereniging dus sowieso nog geruime tijd mee bezig zijn, hoe jammer dat ook is.

Schadeclaims?

Soms klinkt nog de vraag of we meewerken aan schadeclaims. Nee dus, want dat helpt niet bij de logistieke overmacht die helaas is ontstaan, het is weinig kansrijk, het zal extra vertraging opleveren door het juridiseren van procedures en we hebben er simpelweg geen capaciteit voor. Binnen de hele zorgketen zullen trouwens heel wat rekeningen uit deze affaire vereffend moeten worden.

Wij richten onze energie liever op de omruil van de verdachte toestellen zelf, als meest directe patiëntbelang.