Joost Siereveld kreeg de diagnose slaapapneu in 2009. Al snel daarna werd hij lid van de Vereniging (2011) en na het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering in dat jaar meldde hij zich aan als vrijwilliger. En ging aan de slag als regiocoördinator Zuid Holland. Wat hij tot nu toe is gebleven.

Al snel daarna werd Joost door Piet-Heijn gebeld met de vraag of hij een voorstel wilde maken hoe de organisatie van de vereniging verbeterd zou kunnen worden. Om de alsmaar groter wordende Vereniging beter te kunnen later functioneren.
Dat voorstel werd door het toenmalige bestuur geaccepteerd en Joost werd gevraagd om het uit te gaan voeren: als landelijk coördinator veldwerk en bestuurslid.

Samen met districtscoördinatoren is hij aan de slag gegaan om de organisatie stapsgewijs aan te passen en uit te breiden tot hoe het nu is. In dat proces moesten ook de nodige werkzaamheden worden verricht op het gebied van personeelsbeleid.
Het aannemen van de 100ste vrijwilliger (intussen medewerker genoemd) eind 2017 was een bijzondere mijlpaal.

We zijn Joost Siereveld veel dank verschuldigd voor zijn bijdragen aan het realiseren van een professioneel georganiseerde ApneuVereniging.