Medisch directeur Philips, Jan Kimpen:

“Wij hebben in Europa 1.360 Dreamstation 1 slaapapneu-apparaten geïnspecteerd, waarvan enkele tientallen uit Nederland. In geen van deze apparaten was aantasting van het geluiddempende schuim in de apparaten te zien.

Vaak ozon als schoonmaakmiddel

In de Verenigde Staten hebben we meer apparaten kunnen testen, omdat deze markt veel groter is en er meer apparaten zijn teruggekomen. Daar zagen we bij een klein aantal van de apparaten wel een aantasting van het schuim. Met name bij apparaten waarbij ozon werd gebruikt als schoonmaakmiddel. Voor zover wij weten wordt In Nederland ozon niet of nauwelijks gebruikt als schoonmaakmethode en zien wij dus geen aantasting van het schuim.

Het gaat om úw gezondheid

Als arts begrijp ik echter heel goed dat u absolute zekerheid wilt als het om uw gezondheid gaat. Om alle mogelijke risico’s uit te kunnen sluiten, willen wij daarom ook in Europa nog meer apparaten inspecteren. Wij adviseren u daarom voor nu om alsnog met uw arts te overleggen over het voortzetten van uw behandeling, indien u dit nog niet gedaan heeft.

Ook gaan wij door met het vervangen en repareren van de apparaten.”

We gaan door

Wij gaan door met het vervangen en repareren van apparaten