Slaapapneu bij kinderen
Slaapapneu bij kinderen uit zich vaak anders

Slaapapneu bij kinderen uit zich vaak anders dan bij volwassenen. Waar volwassenen vaak heel erg snurken, hoeft dat bij kinderen met slaapapneu niet het geval te zijn. Ook het in slaap vallen overdag of de neiging daartoe, gebeurt bij kinderen alleen als het echt niet anders kan. Wat wel vaak voorkomt is druk gedrag(vechten tegen de slaap), concentratieproblemen, moe zijn, opstandigheid, bedplassen. Soms zijn er ontwikkelingsproblemen en een groeiachterstand.

De apneus zijn vaak niet goed hoorbaar en vallen dus niet op.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak zijn anatomische afwijkingen zoals  te grote amandelen(zowel keel- als neusamandelen). Daarnaast gezichtsafwijkingen, bijvoorbeeld een niet goed aangelegde kin, een te grote of te dikke tong. Apneu komt vaker voor bij kinderen met b.v. het syndroom van Down. Een derde belangrijke oorzaak is overgewicht.

Apneu is een ‘beetje erfelijk’, bij voorbeeld voor wat betreft de bouw van het gezicht, de aanleg voor overgewicht en de aansturing van spieren in de keel.

Onderzoek

Omdat apneu bij kinderen zich vaak anders(minder nadrukkelijk) uit dan bij volwassenen, is zuurstofmeting of polygrafie(slaapregistratie zonder registratie van de hersenactiviteit) vaak niet voldoende.  Gespecialiseerde slaapklinieken doen bij kinderen dan ook vaak een volledige polysomnografie. Dat is slaapregistratie met registratie van hersenactiviteit, buik- en borstbeweging, beenbeweging, ligging, REM- slaap, zuurstofsaturatie en snurkgeluid.

Gevolgen van (onbehandelde) slaapapneu

Wanneer slaapapneu bij kinderen niet op tijd ontdekt wordt, kan dat nogal wat gevolgen hebben:

  • Bij onvoldoende diepe slaap wordt er onvoldoende groeihormoon gevormd en kan er daardoor achterstand ontstaan in lengtegroei en gewicht, Er is, net als bij volwassenen, meer kans op hart- en vaatziekten. De lange termijn effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht.
  • Kinderen gaan overdag vechten tegen slaperigheid. Dat leidt tot prikkelbaar gedrag en hyperactiviteit.
  • Omdat slaap ook belangrijk is bij het ontwikkelen van geheugen en concentratie  kan apneu ook een lager IQ en slechtere resultaten op school als gevolg hebben. Een goede behandeling kan dit allemaal omkeerbaar maken.
  • Kinderen neigen door apneu sneller tot overgewicht en hebben moeite met afvallen.
Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Bij te grote amandelen worden meestal de amandelen er uit gehaald. Bij gezichtsafwijkingen wordt vaak de orthodontist ingeschakeld. Soms wordt er geopereerd, b.v. bij een open gehemelte. Ook de CPAP wordt soms gebruikt. Dit gaat met een intensieve op het kind gerichte begeleiding vaak erg goed. Een MRA zou in sommige gevallen ook kunnen. maar het is niet erg praktisch, omdat het kind er steeds uitgroeit.

Meer weten?