Je bent hier:
Kaakoperatie

Apneuverschijnselen ontstaan vaak door een verkeerde stand van de onderkaak of door een te kleine onderkaak.

Op jonge leeftijd

Tegenwoordig wordt die verkeerde stand vaak al op jonge leeftijd verholpen door het aanmeten van een beugel door een orthodontist. Ook kan een MKA-chirurg bij jongeren door een standaardoperatie de onderkaak naar voren zetten.

Op oudere leeftijd

Mensen op middelbare leeftijd, die in het verleden nooit een beugel of een kaakoperatie hebben gehad, krijgen vaak later als gevolg van die kaakproblemen last van snurken en apneu.

Dan helpt vaak een MRA. Maar soms is ook een operatieve ingreep nodig, waarbij onder- en bovenkaak weer in de goede stand gezet worden.

Artikelen in het ApneuMagazine

Over  kaakoperaties zijn in het ApneuMagazine van de afgelopen jaren verschillende artikelen verschenen. Leden en vrienden van de ApneuVereniging kunnen die hier lezen: