Het is al langer bekend dat mensen, als ze op hun rug slapen, meer apneus hebben dan als ze op hun zij slapen. De aanpak bij positietherapie was vroeger gericht op het verhinderen dat iemand op zijn rug ging liggen. Dat leverde geen blijvend succes op, want dit soort therapieën waren zeer oncomfortabel.

Enkele jaren geleden kozen studenten van de TU Delft met de positietrainer een andere richting: mensen aanleren dat zij op hun zij gaan slapen. Dat leidde tot een bekroond ontwerp. Inmiddels komen ook de resultaten binnen van wetenschappelijke studies. Die zijn veelbelovend.

De positietrainer wordt met een band op de borst gedragen en geeft zachte trillingen, wanneer de patiënt een rugpositie aanneemt, om de patiënt van slaappositie te laten veranderen. De positietrainer traint patiënten geleidelijk en vriendelijk om op de zij te slapen en vermindert zo, zonder de natuurlijke slaappatronen te verstoren, de tijd dat de patiënt op zijn rug ligt.

Lees ook dit uitgebreide artikel uit het ApneuMagazine Apneumagazine 2014 nummer 2

Stand van zaken december 2017:

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft een positieve aanbeveling gedaan om deze therapie voor slaapapneu in het basispakket op te nemen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal formeel dit besluit nemen, volgend op de aanbeveling van het ZIN.