Dit artikel verscheen eerder in het ApneuBulletin voor leden

Gesprekken ApneuVereniging met Philips en leveranciers
Gesprek met Philips

Philips heeft ongeveer 7.000 nieuwe DreamStations 2 aan de leveranciers verzonden voor de omruilactie.

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd heeft Philips de opdracht gegeven om alle DreamStations 1 uit de terugroepactie uit de markt te halen. Philips roept daarom de gebruikers met klem op geen apparaten achter te houden. De ingeleverde DreamStations 1 en andere apparaten uit de terugroepactie worden beoordeeld. Men kijkt of ze gerepareerd kunnen worden of vernietigd moeten worden.

Philips heeft inmiddels goedkeuring om door te gaan met de productie van de DreamStation 1 in gewijzigde vorm, namelijk voorzien van ander isolatieschuim. De eerste apparaten daarvan worden in de tweede helft van januari 2022 verwacht. Daarna kan er meer snelheid worden gemaakt in de omruilactie.

De verwachting is dat het tot september 2022 zal duren om alle apparaten te vervangen.

In het gesprek met Philips heeft het bestuur nogmaals onder de aandacht gebracht dat een en ander veel onzekerheid bij de gebruikers van de DreamStation 1 heeft veroorzaakt. We blijven daarom met klem aandringen op een zo spoedig mogelijke oplossing en goede communicatie.

Gesprek met de leveranciers

In het gesprek met enkele leveranciers en de branchevereniging van de leveranciers (de FHI) werd duidelijk dat de door Philips geleverde 7.000 DreamStations 2 inmiddels al bij patiënten zijn omgeruild. De ingeruilde apparaten zijn opgestuurd naar Philips die ze onderzoekt en zo mogelijk repareert.

Ook de leveranciers maken zich zorgen over het feit dat sommige gebruikers de DreamStation 1 niet willen inleveren. Dit kan tot grote vertraging leiden voor apneupatiënten die later dit jaar een gereviseerd apparaat zouden moeten ontvangen.

De leveranciers zijn al enige weken in afwachting van de recentelijk goedgekeurde nieuwe productie van de DreamStation 1. Ze hopen dat er dan een grotere snelheid in de omruilactie kan komen.