Ereleden van de ApneuVereniging

Ereleden van de ApneuVereniging zijn:

 • Dick Mik, Goes, mede oprichter en bestuurslid van 1992 t/m 1994, postuum erelid
 • Jan Keller, Goutum, mede oprichter en bestuurslid van 1992 t/m 2008, postuum erelid
 • Joke Barendrecht, Dordrecht, bestuurslid van 1992 t/m 2001; zij heeft er voor gezorgd dat de CPAP in het basispakket kwam (de belangrijkste statutaire doelstelling bij de oprichting); is nu het langst lid van alle huidige leden
 • Henk Strating, Veendam, bestuurslid, voorzitter van 2002 t/m 2009
 • Huub Kerkhoff, Krommenie, bestuurslid van 1993 t/m 2012, 13 jaar penningmeester
 • Roelof Pit, Rotterdam, bestuurslid 2011 t/m 2014, bouw en onderhoud IT systeem van de Vereniging, eerder Landelijk coördinator veldwerk (heeft districten geïntroduceerd).
 • Annemieke Ooms, bestuurslid 2008 t/m 2019, hét gezicht van de vereniging met de stand op beurzen en open dagen en dé contactpersoon voor de slaapklinieken om hun gegevens up-to-date te houden.
 • Al de Weerd (2019), gepensioneerd neuroloog en klinisch neurofysioloog, expert in slaapgeneeskunde, voormalig lid van de Medische Adviesraad van de ApneuVereniging
 • Mart Peters, bestuurslid 2009 t/m 2020 als penningmeester en van 2020 – 2021 als waarnemend secretaris, contactpersoon voor diverse organisaties
 • Marijke IJff, bestuurslid 2014 t/m 2022, redactielid ApneuMagazine vanaf 2013, waarvan hoofdredacteur/bladmanager  2017 t/m 2022,

 

Erevoorzitter

 • Piet-Heijn van Mechelen, hoofdredacteur van het ApneuMagazine van 2002 t/m 2017, bestuurslid van 2003 t/m 2018, voorzitter van 2008 t/m 2018