Wat bieden wij?

Op verschillende manieren werken we aan goede informatie en aan uw belangenbehartiging.

7 dagen per week 24 uur per dag uitgebreide en actuele informatie over apneu en de behandeling ervan. Het is de meest complete website over diagnose en behandeling en wat daarbij komt kijken. Leden krijgen inloggegevens en kunnen op het besloten deel van de website nog meer informatie vinden en gemakkelijk verenigingszaken regelen.

Het forum staat open voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Met elkaar bouwen we kennis op. Het is een soort praatcafé waar serieuze zaken aan de orde komen. Maar op het forum hebben we gelukkig ook veel plezier. U kunt onder een zelf gekozen naam inloggen. Dat is een waarborg voor anonimiteit. Tegelijkertijd kunt u altijd een persoonlijk bericht achterlaten. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt als een onderwerp iets persoonlijker wordt. Registreren als deelnemer

De ApneuVereniging is ook aanwezig op Facebook en Twitter: Klik maar op de linken om je aan te melden.

Leden ontvangen deze  digitale nieuwsbrief ongeveer 10 keer per jaar per mail.  Het ApneuBulletin staat vol met wetenswaardigheden over en rond apneu en nieuws uit de ApneuVereniging. Vaak wordt op interactieve wijze naar de mening gevraagd over verschillende onderwerpen.

Het verenigingsblad verschijnt vier maal per jaar. Het magazine wordt niet alleen verstuurd aan de leden, maar ook aan een groot aantal relaties en professionals in de zorg. Het blad ontwikkelt zich steeds meer tot een platform voor iedereen die dagelijks bij diagnose en behandeling betrokken is: zowel professional als patiënt. Er zijn verschillende rubrieken waarmee we tegemoet komen aan de interesses van de diverse doelgroepen.
Wilt u op de hoogte wil blijven, dan is ApneuMagazine een onmisbaar medium. Alleen daarom zou je al lid worden van de vereniging. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Klik hier voor de planning van het magazine en de advertentietarieven

Regelmatig brengen we Specials van het ApneuMagazine uit. Allereerst is er een Special beschikbaar voor patiënten die net gediagnosticeerd zijn. In deze special is alle informatie te vinden waar je als nieuwe patiënt naar zoekt.

Ook wordt het jaarlijkse onderzoek van de vereniging uitgebracht in de vorm van een ApneuSpecial.

Door heel Nederland worden ieder voorjaar en najaar bijeenkomsten georganiseerd. We maakten een splitsing naar voorlichting en het uitwisselen van ervaringen.

Bij voorlichtingsbijeenkomsten vertellen specialisten en zorgverleners over de behandeling en de laatste inzichten. Ziektekostenverzekeraars gaan in op patiëntenrechten en de gang van zaken, leveranciers lichten hun dienstverlening toe en tonen hun apparaten en maskers. Vaak worden deze bijeenkomsten ook lokaal aangekondigd, zodat mensen die vermoeden dat ze apneu hebben hun opwachting kunnen maken.

Bij de lotgenotenbijeenkomsten wisselen lotgenoten en hun partners hun ervaringen uit. Een succesvol onderdeel is hierbij de maskerraad, waarbij er gelegenheid is de maskers die in omloop zijn, te bekijken en te beproeven.

Klik hier voor een overzicht van de bijeenkomsten

Alle cpap’s registreren therapietrouw. (Gebruikt u de machine wel en hoe lang?) Een groot aantal registreert ook therapie-effectiviteit (Helpt de machine wel? Lekt mijn masker? Heb ik nog apneus?) De software moet de patiënt meestal zelf aanschaffen. Maar hoe installeer je die? En wat betekenen die cijfers? Voor ondersteuning bij software-problemen en voor hulp bij het uitlezen heeft de avereniging het ApneuKenniscentrum in het leven geroepen.

 

Jaarlijks is er minimaal één bijeenkomst voor professionals, specialisten bij slaapcentra, osas-verpleegkundigen, leveranciers en verzekeraars. Meestal gaat het om presentatie van het laatste onderzoek.

Heeft u een vraag of zoekt u een luisterend oor? Elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur kunt u via 0343-413414 bellen met een van onze vrijwilligers.

Op de jaarlijkse algemene vergadering in het voorjaar kunnen leden meebeslissen over het beleid en onze activiteiten. De vergadering wordt vaak goed bezocht. Er is een aparte partnerbijeenkomst. En ’s middags is er een symposium waar een aantal actuele onderwerpen wordt behandeld.

Voor de voorlichting wordt een serie hulpmiddelen ingezet:

  • We versturen persberichten.
  • U vindt ons op beurzen.
  • We worden geïnterviewd voor radio, TV en allerlei publieksbladen.
  • We geven lezingen en schrijven artikelen voor bladen van andere patiëntenverenigingen.
  • We werken mee aan opleidingen voor medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, assistenten en verpleegkundigen.
  • En natuurlijk verspreiden we veel foldermateriaal.