Alternatieve aanpak algemene ledenvergadering

Wij willen een digitale en schriftelijke stemming organiseren. Digitaal bij leden met een voor ons bekend geldig emailadres en schriftelijk bij leden zonder emailadres. Wij vragen u dan uw stem uit te brengen over een aantal onderwerpen.

Zo hoopt het bestuur goedkeuring te krijgen voor het gevoerde algemene en financiële beleid in 2019 en een mandaat voor 2020. Ook zullen een aantal veranderingen in de samenstelling en taakverdeling van het bestuur en een verandering in de kascommissie worden voorgelegd.

Aan de uitwerking en uitvoering van deze operatie wordt nu gewerkt. Zodra het zover is krijgt u daarover per email of per brief persoonlijk bericht.

De jaarstukken van de vereniging kunt u lezen via de link hieronder: