Foto:Maarten Wiersma

Jaap Westbroek, Ed Koster en Jelly Stapert zijn gekozen als nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit (v.l.n.r.):

Ed Koster, Jaap Westbroek, Hylke Warners, Jelly Stapert en Arthur Fischer

Uitslag stemming