Je bent hier:
ANBI Status : Wat kunt u doen?

De ApneuVereniging is door de Belastingdienst erkend c.q. aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Giften

Zo zijn giften aan de Apneuvereniging onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Dat geldt voor zowel eenmalige giften, als periodieke giften. De vereniging hoeft geen schenkingsrecht hierover te betalen. De penningmeester van de vereniging (penningmeester@apneuvereniging.nl) geeft u graag daarover verdere informatie.

Testament

Misschien wilt u de vereniging wel in uw testament opnemen. Dan kunt u bijvoorbeeld voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed u nalaat aan de vereniging. De vereniging hoeft hierover geen successierecht te betalen. Als u hier belangstelling voor heeft, neemt u dan contact op de penningmeester (penningmeester@apneuvereniging.nl) of met uw notaris.

VVV-Cadeaubon over?

VVV Nederland wil ANBI-verenigingen zoals de ApneuVereniging graag ondersteunen.Dat doet ze door ingeleverde VVV Cadeaubonnen uit te betalen aan de vereniging. Dus heeft u nog een VVV Cadeaubon over? Stuur hem dan naar de ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn.